Kwesties rondom gezag over uw kind(eren)

Er kan van alles spelen rondom gezag. Voor de meeste situaties heeft u een advocaat nodig. Door de expertise, kennis en ervaring van de advocaten en mediators van Henkelman • Van Nimwegen maakt u bij ons de grootste kans op het gewenste resultaat. Niet onbelangrijk: wij werken toe naar een win-winsituatie die rust geeft in de onderlinge ouderrelatie. Neem contact met ons op om vrijblijvend te informeren naar de mogelijkheden.

Van gezag krijgen tot gezag verliezen

Er zijn verschillende kwesties die vaak spelen rondom gezag, bijvoorbeeld:

Wat is gezag eigenlijk? Een ouder die het gezag heeft, heeft het recht en de plicht om zijn minderjarige kind te verzorgen en op te voeden. Het betekent dat u (samen met de andere ouder) beslissingen kunt nemen over uw kind. Denk daarbij aan schoolkeuze, woonplaats, verhuizing, medische behandelingen of reizen.

Kinderen in een echtscheiding en hoe zit dat met gezag

Geen overeenstemming: mediation of de rechter

Soms kunt u als ouders geen overeenstemming bereiken over belangrijke zaken voor uw kind. U heeft bijvoorbeeld een school gevonden die perfect aansluit bij de wensen en ontwikkeling van uw kind, maar de andere ouder wil niet instemmen met uw schoolkeuze. Te denken valt ook aan onenigheid over de aanvraag van een paspoort, medische behandeling van een kind, toestemming voor een vakantie naar het buitenland, de verblijfplaats van een kind en verhuizing met een kind binnen Nederland of naar het buitenland.

In dit soort situaties kunt u kiezen voor mediation in Groningen en omgeving, een vorm van conflictoplossing waarbij u met een onafhankelijke bemiddelaar (de ‘mediator’) op zoek gaat naar een oplossing die voor alle partijen geschikt is. Daarnaast – of daarna, als u er via mediation niet uitkomt – kunt u het geschil voorleggen aan de rechtbank. De rechter kan in het kader van de geschillenregeling gezamenlijk gezag kijken of dat u het eens kunt worden óf zelf een beslissing nemen.

Meer weten? Lees dan ons artikel ‘Gezag: situaties waarin ouders er onderling niet uitkomen’.

Gezag buiten huwelijk of geregistreerd partnerschap

Beide ouders hebben automatisch gezag als een kind wordt geboren binnen een huwelijk of geregistreerd partnerschap. Het komt tegenwoordig steeds vaker voor dat kinderen buiten deze verbanden worden geboren. Wettelijk gezien heeft dan alleen de moeder ouderlijk gezag. De andere ouder kan, samen met de moeder, de rechtbank verzoeken om gezag te krijgen over het kind. Na een echtscheiding behoudt u in principe het gezag over het kind.

Momenteel ligt er een nieuw wetsvoorstel, waarin staat dat in het geval van samenwonen én bij erkenning meteen gezamenlijk gezag wordt verkregen. Voor samenwoners is dit momenteel nog niet het geval: na erkenning moet gezamenlijk gezag nu apart worden vastgelegd. We informeren u graag over deze mogelijkheden.

Beide ouders hebben automatisch gezag als een kind wordt geboren binnen een huwelijk of geregistreerd partnerschap.

Vaderlijk gezag, eenhoofdig gezag
en ontheffing uit het gezag

Het kan voorkomen dat de (biologische) vader het gezag ook wil uitoefenen, maar dat de moeder weigert hiervoor toestemming te geven. De vader kan de rechtbank dan vragen om hem – samen met de moeder – het gezag over het kind te geven. Een ouder kan de rechtbank ook verzoeken om alléén het gezag te krijgen (‘eenhoofdig gezag’). Dat kan bijvoorbeeld in een echtscheidingsprocedure of als de ene ouder vindt dat de andere ouder geen gezag zou moeten hebben. Voor het aanvragen van eenhoofdig gezag heeft u altijd een advocaat nodig.

Gezag: nut en noodzaak inhuren van advocaat

In veel van bovenstaande situaties is het vereist om een advocaat in de arm te nemen. De advocaten en mediators van Henkelman • Van Nimwegen kunnen u terzijde staan in deze moeilijke periode. Door onze expertise, kennis en ervaring maakt u bij ons de grootste kans op het gewenste juridische resultaat.

Wij begrijpen daarnaast wat voor moeilijke tijden u doormaakt en hebben ook veel aandacht voor de menselijke kant van het verhaal. In dit soort zaken staat voor ons het belang van het kind voorop. We werken altijd toe naar een win-winsituatie die rust geeft in de onderlinge ouderrelatie.

Vrijblijvende kennismaking

De advocaten en mediators van Henkelman • Van Nimwegen kunnen u bijstaan in kwesties rondom gezag. Komt u uit de regio Groningen, Delfzijl en Winschoten en wilt u vrijblijvend kennismaken met mr. Edwin Henkelman of mr. Eveline van Nimwegen? Neem gerust contact met ons op om een kennismakingsgesprek in te plannen.