Aanvragen ouderlijk gezag: juridische hulp

Een stiefouder wil het gezag krijgen, één van de ouders eist eenhoofdig gezag, een moeder weigert mee te werken aan erkenning van het kind door de vader… Er zijn veel situaties rondom aanvragen van ouderlijk gezag waarin het noodzakelijk of aan te raden is om een advocaat in te schakelen. De ervaren familierechtadvocaten en mediators van Henkelman • Van Nimwegen hebben veel ervaring met gezagszaken.

Ouderlijk gezag aanvragen: rechten én plichten

Heeft u als ouder het ouderlijk gezag over een kind? Dan heeft u zowel rechten als verplichtingen, zoals het recht om beslissingen te nemen en de plicht om voor het kind te zorgen. Overweegt u om ouderlijk gezag aan te vragen, dan is het verstandig om stil te staan bij de consequenties hiervan.

Aanvragen ouderlijk gezag

Veelvoorkomende situaties rondom gezag

Het aanvragen van ouderlijk gezag kan in veel verschillende situaties. Denk bijvoorbeeld aan:

Is een advocaat verplicht?

Een advocaat is niet altijd verplicht om het gezag te verkrijgen. Soms is het verkrijgen zelfs eenvoudig en risicoloos. Is het kind bijvoorbeeld erkend na 1 januari 2023? Dan heeft u in de meeste gevallen automatisch gezag over het kind. Vond de erkenning vóór 1 januari 2023 plaats en is de biologische moeder het eens met de aanvraag? Dan kunt u het gezag gemakkelijk aanvragen via een online formulier.

In sommige gevallen is het vereist om een advocaat in te schakelen. Bijvoorbeeld als u eenhoofdig gezag wilt. Maar ook als u het gezag wilt verkrijgen door middel van adoptie. Adoptie leidt automatisch tot ouderlijk gezag, waardoor adoptieouders dus dezelfde rechten en verplichtingen hebben als biologische ouders. Ook is een advocaat vereist als u in hoger beroep wilt gaan tegen een uitspraak van de familierechter over uw gezag.

Aanvragen ouderlijk gezag Groningen

Niet verplicht, wel raadzaam?

Veel gezagskwesties zijn bijzonder gevoelig. Denk bijvoorbeeld aan een moeder die weigert in te stemmen met gezamenlijk gezag. Aan een ouder die na een vechtscheiding eenhoofdig gezag wil aanvragen. Of aan een stiefouder die het gezag ambieert, terwijl een biologische ouder hierop tegen is. Daarnaast kunnen er complicerende factoren in het spel zijn, zoals ouders die in verschillende landen wonen. Wat ook kan gebeuren: een kind (dat ouder is dan 12) geeft zijn mening voor de rechter, terwijl dit conflicteert met de wens van één van de ouders.

Door de juridische complexiteit, de grote belangen en de gevoeligheid van dit soort zaken is het dus raadzaam om een gespecialiseerde familierechtadvocaat in de arm te nemen.

Mediation bij tegenstrijdige meningen

Mediation kan uitkomst bieden in gezagssituaties waarin de ouders het niet met elkaar eens zijn. Stel, de ene ouder wil tegen de zin van de andere ouder eenhoofdig gezag aanvragen. Of de moeder stemt niet in met de wens van de vader om gezamenlijk gezag te krijgen.

Binnen Henkelman • Van Nimwegen zijn mr. Edwin Henkelman en mr. Eveline van Nimwegen naast familierechtadvocaat tevens mediator. Dat wil zeggen dat ze bij dit soort kwesties optreden als onafhankelijke bemiddelaar. Via een constante dialoog werken ze toe naar een oplossing die in íéders belang is. Vooral ook dat van de kinderen.

Ouderlijk gezag aanvragen

Over Henkelman • Van Nimwegen

Henkelman • Van Nimwegen is een kleinschalig en professioneel advocatenkantoor in Groningen en Delfzijl (met een bezoekadres in Winschoten). Onze advocaten en mediators richten zich uitsluitend op het familierecht en zijn zeer ervaren in zaken rondom het verkrijgen – en dreigen te verliezen – van gezag.

Meer weten?

Wilt u meer weten over de mogelijkheden en onze kosten? Neem dan geheel vrijblijvend contact met ons op.