Bindend scheidingsadvies

Een bindend scheidingsadvies gaat verder dan co-mediation of een (beperkte) overlegscheiding. Blijft er nog één hardnekkig juridisch punt liggen, dan kunt u ons kantoor om een bindend scheidingsadvies vragen. Dit advies geven wij op basis van de besprekingen die zijn gevoerd en de informatie die is verstrekt. Neem vrijblijvend contact op voor meer informatie.

Wat is bindend scheidingsadvies?

Bindend scheidingsadvies is een vorm van arbitrage. Komen partijen er niet uit via co-mediation, overlegscheiding of beperkte overlegscheiding? Dan kunnen zij ons middels een gemeenschappelijk verzoek vragen om een bindend advies te geven in hun scheidingszaak. Op deze manier kunnen lastige uitdagingen snel en effectief worden getackeld.

Het bindend advies lijkt op mediation. In eerste instantie probeert u namelijk met beide mediators om overeenstemming te bereiken. Oordeelt u beiden dat overeenstemming niet mogelijk is? Dan stellen we bindend advies aan u voor.

overeenkomst ondertekenen

Ideaal voor heikele issues

In scheidingszaken blijven er soms heikele issues bestaan waarover de partijen niet tot een akkoord kunnen komen. Denk bijvoorbeeld aan ingewikkelde financiële onderwerpen of kwesties rondom omgang. Als het reguliere bemiddelingstraject is stukgelopen, kan een bindend scheidingsadvies uitkomst bieden. Dat is een stuk sneller en goedkoper dan een gang naar de rechter.

Zo werkt bindend scheidingsadvies bij ons

In eerste instantie proberen we om alsnog tot een win-winsituatie te komen waar beide partijen mee instemmen. Lukt dit niet? Dan stopt het traject en geeft u een gezamenlijke opdracht tot bindend advies óf het geschil wordt voorgelegd aan de rechter. Wij gaan alleen over tot bindend advies als de partijen hier gezamenlijk om vragen en er gezamenlijk nadien de opdracht voor geven. Aan de hand van alle besprekingen en de verstrekte informatie geven wij een advies dat voor alle partijen bindend is. De uitkomst van de procedure leggen we vervolgens vast in een vaststellingsovereenkomst.

Zolang er nog geen gezamenlijke opdracht tot bindend advies is gegeven, kunt u het bindend adviestraject op ieder moment beëindigen. Zodra partijen verzoeken om een bindend scheidingsadvies, zitten zij er echter aan vast.

Ouderlijk gezag aanvragen

Vrijblijvende kennismaking

Komt u uit de regio Groningen, Delfzijl en Winschoten en wilt u vrijblijvend kennismaken met mr. Edwin Henkelman of mr. Eveline van Nimwegen? Neem gerust contact met ons op.