Omgangsregeling kinderen na scheiding

De periode na uw scheiding is lastig: u bent geen partners meer, maar nog wel ouders. Kinderen houden het recht om met hun ouders om te gaan. Een goede omgangsregeling voor uw kinderen is met name van belang voor uw kind. Als u alles goed regelt, heeft u er zelf ook veel profijt van. Komt u niet met uw ex-partner op één lijn? Dan kunt u de rechter met hulp van de advocaten van Henkelman • Van Nimwegen vragen om een omgangsregeling vast te stellen. Neem vrijblijvend contact op als u meer wilt weten.

Nieuw evenwicht in uw relatie als ouders

Wanneer uw relatie voorbij is en u kinderen heeft, blijven zij het recht houden om met u (en de andere ouder) om te gaan. Voor kinderen is dit een lastige periode, maar voor u ook. U bent geen partners meer van elkaar, maar wel nog steeds mede-ouder. Het kan spannend en uitdagend zijn om een nieuw evenwicht in uw relatie als ouders te vinden. Onze advocaten hebben daarom ook oog voor de emotionele kant van het verhaal.

je rol als ouder en omgang met je kind na scheiding

Een omgangsregeling vaststellen

Hoe gaan u, uw ex-partner en de kinderen met elkaar om? Dat wordt vastgelegd in de omgangsregeling, die moet worden opgenomen in het verplichte ouderschapsplan. Zowel ouders als kinderen hebben profijt van een solide omgangsregeling. Komt u er niet uit met uw ex-partner? Dan kunt u de rechter, met hulp van onze advocaten, vragen om een omgangsregeling vast te stellen.

Is uw kind 12 jaar of ouder, dan vraagt de rechter ook naar zijn of haar mening. Een kind hoeft niet te kiezen tussen zijn ouders; de rechter wil vooral zien hoe het met uw kind gaat. De verantwoordelijkheid voor omgang en de afspraken die voor en over het kind moeten worden gemaakt liggen hierbij nooit bij het kind, maar altijd bij de ouders.

Ouders die nooit getrouwd zijn en omgangsregeling

Bent u als ouders nooit met elkaar getrouwd? Ook dan kunt u een omgangsregeling aan de rechter vragen. Dit kan zelfs als de ouder die de regeling aanvraagt geen gezag heeft over de betreffende kinderen. Volgens de wet heeft ook een ouder die geen gezag heeft de plicht tot omgang met zijn of haar kinderen.

Kinderen in een echtscheiding en hoe zit dat met gezag

Omgang: veelgestelde vragen

Wanneer moet u afspraken over de kinderen maken? Is een ouderschapsplan verplicht? En kunnen we na de scheiding nog een zorgregeling of omgangsregeling vaststellen? We geven antwoord op de zeven meestgestelde vragen over omgang. Neem contact met ons op als u een advocaat zoekt voor een omgangskwestie.

Gaat u scheiden en heeft u samen kinderen? Dan blijft u allebei verantwoordelijk voor hun verzorging en opvoeding. De wetgever verwacht dat u samen afspraken maakt over bij wie de kinderen het hoofdverblijf hebben en wanneer de andere ouder de kinderen ziet. Co-ouderschap, waarbij u als ouders de zorg- en opvoedingstaken min of meer gelijk verdeelt, is hierbij ook een mogelijkheid.

Probeer eerst om in onderling overleg tot een zorgregeling of omgangsregeling te komen. Lukt dat niet? Dan kunt u een mediator inschakelen of de rechter vragen om een zorgregeling of omgangsregeling vast te stellen. Hoe de regeling ook tot stand komt: u moet zich er allebei aan houden.

Ouders met gezamenlijk ouderlijk gezag spreken een zorgregeling af. Deze regeling bevat afspraken over hoe u als ouders de zorgtaken en opvoedingstaken verdeelt. Als één ouder het gezag heeft, spreken de ouders een omgangsregeling af.

Sinds maart 2009 zijn ouders verplicht om bij echtscheiding een ouderschapsplan op te stellen met afspraken over de verzorging, kinderalimentatie en de informatie-uitwisseling over hun minderjarige kinderen. Hiervoor geldt één uitzondering: samenwonende ouders die geen gezamenlijk gezag over hun kinderen hebben, hoeven geen ouderschapsplan op te stellen.

De volgende personen hebben een wettelijk recht op omgang:

  • De kinderen zelf (tot hun 18e)
  • De ouder bij wie de kinderen grotendeels níét wonen
  • De vader die het kind erkend heeft, ook al is hij niet getrouwd met de moeder en/of heeft hij nooit met haar samengewoond.

Andere personen die een band met het kind hebben, hebben geen wettelijk recht op omgang. Zij kunnen de rechter wel vragen om een omgangsregelingvast te stellen. Het gaat hier bijvoorbeeld om de biologische vader en de grootouders.

Onze advocaten adviseren u graag over de mogelijkheden en zorgen ervoor dat uw kinderen geen hinder ondervinden van het uiteengaan.

Als het niet lukt om samen een zorgregeling of omgangsregeling op te stellen, kan een advocaat of mediator u hierbij helpen. Een mediator (oftewel bemiddelaar) neemt geen beslissingen, maar zorgt ervoor dat beide ouders hun kant van het verhaal kunnen vertellen. Dit kan helpen om een goede zorgregeling of omgangsregeling op te stellen die voor iedereen haalbaar is.

Komt u er ook via een bemiddelaar niet uit? Dan kunt u de rechter vragen om een zorgregeling of omgangsregeling. Hiervoor heeft u een advocaat nodig. Ook uw kinderen kunnen de rechter vragen om een zorgregeling of omgangsregeling. Ze kunnen de rechter bellen of een briefje schrijven. Dit kan ook als ze nog geen 12 jaar zijn. De rechter oordeelt vervolgens over het verzoek. Kinderen kunnen voor hulp eventueel terecht bij de Kinder- en Jongerenrechtswinkel.

Zeker. Ook nadat de scheiding al (lang) is uitgesproken, kunt u – via een advocaat – de rechter om een zorgregeling of omgangsregeling vragen. Dat geldt ook voor kinderen, zelfs als ze nog geen 12 jaar zijn. Zij kunnen de rechter bellen of een briefje schrijven.

Ja. Als de omstandigheden veranderen, kan de zorgregeling of omgangsregeling worden gewijzigd. Dat geldt zowel voor regelingen die u onderling heeft afgesproken als voor regelingen die door de rechter zijn vastgesteld.

Ook uw kinderen kunnen de rechter vragen om de zorgregeling of omgangsregeling te veranderen of te beëindigen. Daarvoor kunnen ze de rechter bellen of een brief sturen, ook als ze nog geen 12 jaar zijn. De rechter oordeelt vervolgens over het verzoek.

Een gespecialiseerde advocaat

Komen u en uw ex-partner er onderling niet uit? Dan is het raadzaam om een gespecialiseerde advocaat in de arm te nemen. Een advocaat die niet alleen alle juridische ins en outs kent, maar die ook feilloos aanvoelt hoe de zaak vanuit menselijk oogpunt het beste kan worden opgelost. Onze doorgewinterde familierechtadvocaten mr. Edwin Henkelman en mr. Eveline van Nimwegen staan u graag bij.

Vrijblijvende kennismaking

De advocaten en mediators van Henkelman • Van Nimwegen kunnen u bijstaan in kwesties rondom omgang. Komt u uit de regio Groningen, Delfzijl en Winschoten en wilt u vrijblijvend kennismaken met mr. Edwin Henkelman of mr. Eveline van Nimwegen? Neem gerust contact met ons op om een kennismakingsgesprek in te plannen.