Gezag: situaties waarin ouders er onderling niet uitkomen

Wat als u samen het gezag hebt en de andere ouder geeft geen toestemming voor bijvoorbeeld een medische behandeling, het aanvragen van een paspoort, een verhuizing of de schoolkeuze? We leggen uit hoe de vork juridisch in de steel zit én wat u als ouder kunt doen.

Vervangende toestemming voor een medische behandeling

Als ouders wilt u vanzelfsprekend dat het goed gaat met uw kind. Het kan helaas voorkomen dat uw kind een medische behandeling nodig heeft of wordt gediagnosticeerd met een aandoening waarvoor medicatie nodig is (zoals ADHD). De ervaring leert dat dit onduidelijkheid en meningsverschillen kan opleveren tussen de ouders.

Komt u er samen niet uit? U kunt dan de rechtbank vragen om vervangende toestemming zodat een medische behandeling kan worden gestart. Het verlenen van vervangende toestemming voor een medische behandeling is gebonden aan een aantal criteria.

Medisch noodzakelijk en medisch wenselijk

De medische behandeling moet medisch noodzakelijk zijn. Dit is het geval als de behandeling ernstig lichamelijk of psychisch nadeel voor het kind voorkomt. De medische noodzaak moet objectief zijn te bepalen.

Als de behandeling niet medisch noodzakelijk is, kan vervangende toestemming worden gegeven wanneer de behandeling medisch wenselijk is. De rechter moet zich hiervoor terughoudend opstellen. Belangrijke afweging hierbij is dat het kind nadeel ondervindt van het uitblijven van de behandeling, terwijl het nadeel relatief makkelijk voorkomen kan worden. De ouder die weigert mag bovendien geen gegrond verweer hebben.

Vervangende toestemming Paspoortwet

Als u gezamenlijk met de andere ouder belast bent met het gezag over uw kind, dan moet u overleggen over belangrijke zaken. Wilt u voor uw kind een reisdocument aanvragen? Dan moet u hiervoor toestemming hebben van de andere ouder. Meestal levert dit geen problemen op en stemt de andere ouder simpelweg in met het aanvragen van een eigen identiteitskaart of paspoort.

Soms wil de andere ouder echter geen toestemming geven voor het aanvragen van een reisdocument. Bijvoorbeeld omdat er strijd is over andere onderwerpen of omdat de andere ouder het hebben van een reisdocument niet nodig vindt. Onze ervaren familierechtadvocaten kunnen u bijstaan door de rechter te verzoeken om vervangende toestemming te geven voor het aanvragen van een reisdocument voor uw kind. Als uw kind 12 jaar of ouder is, dan hoeft u geen toestemming van de andere ouder te hebben om een ID-kaart aan te vragen. Voor een paspoort is wel toestemming vereist.

Geschillenregeling gezag: geen overeenstemming tussen ouders

Bij gezamenlijk gezag kan het ook voorkomen dat u er als ouders niet uitkomt en dat de rechtbank een beslissing moet nemen via de geschillenregeling gezag. Bijvoorbeeld als u geen overeenstemming bereikt over belangrijke zaken zoals schoolkeuze, een verhuizing of deelname aan een kamp. De rechter kan kijken of partijen tot een akkoord kunnen komen dan wel zelf een beslissing nemen.

Vrijblijvende kennismaking

De advocaten en mediators van Henkelman • Van Nimwegen kunnen u bijstaan in kwesties rondom gezag. Komt u uit de regio Groningen, Delfzijl en Winschoten en wilt u vrijblijvend kennismaken met mr. Edwin Henkelman of mr. Eveline van Nimwegen? Neem gerust contact met ons op om een kennismakingsgesprek in te plannen.