Mediation

Heeft u een conflict over bijvoorbeeld echtscheiding of omgang? Bij mediation gaat u onder begeleiding van een onafhankelijke mediator op zoek naar een oplossing die voor alle partijen goed uitpakt. Dit heeft een hoop voordelen vergeleken met een gang naar de rechter. Onze familierechtadvocaten mr. Edwin Henkelman en mr. Eveline van Nimwegen zijn beide zeer ervaren mediators. Neem vrijblijvend contact op voor meer informatie.

Wat is mediation?

Bij mediation wordt u begeleid door een advocaat-mediator bij het oplossen van een conflict. Deze manier van geschiloplossing wijkt af van een regulier traject, waarbij allebei de partijen een eigen advocaat hebben.

De onafhankelijke en onpartijdige bemiddelaar begeleidt u bij zowel de onderhandelingen als het omvormen van uw relatie van partners naar ouders en streeft naar een oplossing die voor iedereen gunstig is. Hij of zij werkt dus voor u én de wederpartij (in dezelfde mate) en heeft geen belang bij bepaalde uitkomsten. Goed om te weten: de mediator heeft een geheimhoudingsplicht en de relatie tussen de partijen en de mediator is vertrouwelijk.

Waarvoor is mediation geschikt?

Eigenlijk alle geschillen op het gebied van familierecht zijn geschikt voor mediation. Denk bijvoorbeeld aan onenigheid over:

Bijna altijd blijkt er voor geschillen een werkbare oplossing te zijn die door beide partijen gedragen wordt. Het is voor u echter niet altijd gemakkelijk om deze direct te zien. Mr. Edwin Henkelman en mr. Eveline van Nimwegen kunnen u hierbij als geregistreerd vFAS- en MFN-scheidingsmediator helpen, aangezien ze buiten het conflict staan. Daarbij waken ze steeds voor de belangen van uw kinderen.

Wat zijn de voordelen van mediation?

Steeds meer mensen kiezen voor mediation. Logisch, want u kunt samen tot een oplossing komen, goede afspraken over de kinderen maken, een vechtscheiding voorkomen én kosten besparen. Een oplossing via mediation voorkomt over het algemeen ook toekomstige problemen.

Van onze cliënten die kiezen voor mediation, weten we dat ze vooral de volgende voordelen belangrijk vinden:

Scheidingsmediators Groningen

Voor wie is mediation geschikt?

Voorwaarde voor mediation is dat beide partijen willen dat het conflict wordt opgelost en constructief meewerken aan een oplossing. Niet alleen moeten zij bereid zijn tot mediation, ze moeten hier ook emotioneel aan toe zijn.

Om te ondervinden of mediation een geschikt traject voor u is én of er een klik met de mediator is, bieden wij u de mogelijkheid om het eerste half uur ‘proef’ te draaien. Neem vrijblijvend contact met ons op om te informeren naar de mogelijkheden.

Echtscheiding: voor welke procedure kiest u?

Gaat u scheiden en overweegt u echtscheidingsmediation? Het is goed om te beseffen dat er nog twee manieren zijn om een scheiding af te wikkelen: overlegscheiding en ieder een eigen advocaat om de scheiding aan de rechter voor te leggen. U kunt hier meer over lezen in ons artikel ‘Echtscheiding: voor welke soort procedure kiest u?’.

Ouderlijk gezag aanvragen

Vrijblijvende kennismaking

De familierechtadvocaten van Henkelman • Van Nimwegen zijn tevens mediator. Komt u uit de regio Groningen, Delfzijl en Winschoten en wilt u vrijblijvend kennismaken met mr. Edwin Henkelman of mr. Eveline van Nimwegen dan wel een half uur proefdraaien? Neem gerust contact met ons op.