Ik wil mijn partneralimentatie wijzigen: kan dat?

Het Nederlandse rechtssysteem biedt verschillende redenen voor het wijzigen van de partneralimentatie. In dit artikel leggen we niet alleen uit wat deze redenen zijn, maar ook hoe u de alimentatie kunt veranderen én waarom het doorgaans verstandig is om daarvoor een gespecialiseerde familierechtadvocaat of mediator in te huren.

Wat is partneralimentatie?

Met partneralimentatie bedoelen we de financiële ondersteuning die de ene ex-partner aan de andere ex-partner moet geven na een echtscheiding of verbreking van het geregistreerd partnerschap (voortaan: ‘scheiding’). Het doel van deze vorm van alimentatie – die niet mag worden verward met kinderalimentatie – is om het verschil in levensstandaard dat kan ontstaan na de scheiding te compenseren.

De redenering daarachter? Beide partners hebben tijdens het huwelijk of partnerschap in de regel een gezamenlijke levensstandaard opgebouwd. Daardoor is het redelijk dat deze standaard blijft behouden na de scheiding. Dit is met name relevant als de ene ex-partner aanzienlijk meer heeft bijgedragen aan het gezinsinkomen dan de andere. Of bijvoorbeeld als de ene partner zijn of haar carrière links heeft laten liggen omwille van het gezin.

Redenen voor het wijzigen van de partneralimentatie

Op basis van de volgende redenen kunt u uw partneralimentatie wijzigen, mits natuurlijk wordt voldaan aan alle voorwaarden:

Veranderingen in het inkomen

Een significante wijziging in het inkomen van de betalende of ontvangende ex-partner – zoals ontslag, pensionering, een (nieuwe) baan en een grote salarisverhoging of -verlaging – kan aanleiding zijn om het alimentatiebedrag aan te passen.

Huwelijk of samenwonen van de ontvanger

In Nederland eindigt de verplichting tot het betalen van partneralimentatie van rechtswege als de ontvangende ex-partner hertrouwt, een geregistreerd partnerschap aangaat dan wel gaat samenwonen op een manier die vergelijkbaar is met een huwelijk. Dit kan echter anders zijn als u bij het uit elkaar gaan in de overeenkomst (het ‘convenant’) aanvullende afspraken heeft gemaakt.

Wijzigingen in de persoonlijke situatie

Verandert de persoonlijke situatie van één van de ex-partners, bijvoorbeeld in het geval van een ernstige ziekte of handicap? Dan kan dit ook een reden zijn om het alimentatiebedrag te herzien.

Einde van de overeengekomen periode

Na het verstrijken van de afgesproken periode voor partneralimentatie, houdt de betaling in principe op. De periode kan weliswaar in bepaalde gevallen worden verlengd, maar dit is aan strikte regels gebonden.

Veranderingen in de wetgeving

Tot slot: ook wijzigingen in de wetgeving kunnen van invloed zijn op de hoogte van het bedrag van de partneralimentatie, al is dit geen wijziging op verzoek. Een voorbeeld is de indexering van alimentatie: dit betekent dat de alimentatie jaarlijks moet worden verhoogd, het percentage wordt door de overheid vastgesteld.

Hoe kunt u de partneralimentatie wijzigen?

De partneralimentatie kunt u op twee manieren wijzigen:

1. Onderlinge afspraak

Met uw ex kunt u gezamenlijk nieuwe voorwaarden voor de alimentatie afspreken. Het is altijd verstandig om deze afspraken op papier te zetten, liefst onder begeleiding van een gespecialiseerde advocaat of mediator. Zo voorkomt u misverstanden én bent u er zeker van dat de nieuwe overeenkomst voldoet aan alle (juridische) eisen.

2. Via de rechter

Lukt het u niet om onderling tot een nieuwe overeenkomst te komen? Dan kunt u een aanvraag voor het wijzigen van de partneralimentatie indienen bij de rechtbank. Daarvoor heeft u een advocaat nodig. De rechter onderzoekt of de situatie dusdanig is veranderd dat een herziening van het alimentatiebedrag is gerechtvaardigd.

Draagkracht en behoefte

Wij krijgen veel vragen over draagkracht en behoefte. Bij draagkracht gaat het om het financiële vermogen van de betalende ex-partner om de alimentatie te bekostigen. Bij behoefte draait het om de financiële behoefte van de ontvanger: welk bedrag is nodig om in een redelijke levensstandaard te voorzien na de scheiding?

De rechter kijkt bij het heroverwegen van de alimentatie niet alleen naar de draagkracht van de betalende partner, maar ook naar de behoefte van de ontvangende partner. Gaat de betalende partner minder verdienen? Dat betekent dit dus niet per se dat de alimentatie verlaagd wordt. Wanneer de behoefte van de ontvangende partner hetzelfde is gebleven, kan de rechter namelijk beslissen dat het alimentatiebedrag gelijk blijft.

Gespecialiseerde advocaat of mediator

Een gespecialiseerde familierechtadvocaat of -mediator zorgt ervoor dat u de best mogelijke uitkomst krijgt bij het wijzigen van de hoogte van de partneralimentatie. Hij of zij is namelijk goed ingevoerd in de complexe materie van het alimentatierekenen, kent alle juridische regels én beschikt over de juiste communicatievaardigheden om ervoor te zorgen dat beide partijen tevreden zijn met de uitkomst.

Wilt u als betalende of ontvangende ex-partner graag de hoogte van het alimentatiebedrag wijzigen? Neem dan vrijblijvend contact op met Henkelman • Van Nimwegen. We zijn gevestigd in Delfzijl en Groningen, met een bezoekadres in Winschoten.

Vrijblijvende kennismaking

Onze gespecialiseerde familierechtadvocaten zijn tevens ervaren (echtscheidings)mediators, mr. Edwin Henkelman is daarnaast overlegscheidingsadvocaat. Komt u uit de regio Groningen, Delfzijl en Winschoten en wilt u vrijblijvend kennismaken met mr. Edwin Henkelman of mr. Eveline van Nimwegen? Neem gerust contact met ons op om een kennismakingsgesprek in te plannen.