Hoe lang moet ik partneralimentatie betalen?

Hoe lang moet ik partneralimentatie betalen?

Bent u getrouwd of geregistreerd partners en gaat u uit elkaar, dan kan het zijn dat u partneralimentatie moet betalen. We leggen uit wat partneralimentatie is, in welke gevallen een ex-partner dit moet betalen, hoe lang de alimentatieverplichting geldt en hoeveel alimentatie u bent verschuldigd.

Wat is partneralimentatie?

Allereerst een lesje etymologie: de term alimentatie stamt uit het Latijn en komt van het werkwoord alere, dat ‘zorgen voor’ betekent. In het geval van partneralimentatie houdt het in dat de ene ex-partner een bedrag betaalt aan de andere ex-partner om zo te bij te dragen aan de kosten van het levensonderhoud. Dit om – zoveel mogelijk – te voorkomen dat de ex-partner in een slechtere financiële positie terechtkomt na de scheiding.

Moet een ex-partner altijd partneralimentatie betalen?

Nee, dat hoeft niet altijd. Dat hangt af van het ‘contract’, oftewel de juridische vorm van samenzijn, waaronder beide partners hebben samengeleefd. Bent u getrouwd geweest of was er sprake van een geregistreerd partnerschap? Dan bent u wel verplicht partneralimentatie te betalen.

Woonde u samen, dan in principe niet. Tenzij u een samenlevingscontract heeft afgesloten waarin is opgenomen dat er na het uit elkaar gaan partneralimentatie moet worden betaald. Uiteraard moet de meer verdienende ex-partner zorgen voor de minder verdienende ex-partner. Dit betekent dat u alleen partneralimentatie dient te betalen als uw inkomen hoger is dan dat van uw ex-partner.

Hoe lang moet u partneralimentatie betalen?

Sinds 1 januari 2020 gelden er nieuwe regels rondom de duur van de partneralimentatie.

Gaat u scheiden, eindigt het geregistreerd partnerschap, heeft u afspraken gemaakt over de partneralimentatie na 1 januari 2020 of heeft de rechter na 1 januari 2020 de partneralimentatie vastgesteld? Dan gelden voor u de nieuwe regels.

De nieuwe regels

De nieuwe regels luiden als volgt:

 • De maximale duur van de partneralimentatie is 5 jaar.
 • Bent u korter dan 10 jaar getrouwd geweest of heeft u korter dan 10 jaar een geregistreerd partnerschap gehad? Dan kan de maximale alimentatieduur ook minder zijn dan 5 jaar. U betaalt de partneralimentatie dan namelijk voor de helft van de tijd die het huwelijk of partnerschap heeft geduurd. Een voorbeeld: u bent 6 jaar getrouwd geweest. In dat geval betaalt u 3 jaar partneralimentatie aan uw ex-partner.

Uitzonderingen op de nieuwe regels

Er geldt echter wel een aantal uitzonderingen op de nieuwe regels, die ervoor kunnen zorgen dat u langer dan 5 jaar partneralimentatie moet betalen:

 • Heeft u samen kinderen? Dan betaalt u partneralimentatie tot het jongste kind 12 jaar is geworden.
 • Heeft uw huwelijk of geregistreerd partnerschap minimaal 15 jaar geduurd en krijgt uw ex-partner binnen 10 jaar AOW? Dan betaalt u partneralimentatie tot uw ex-partner recht heeft op AOW.
 • Is uw ex-partner geboren op of voor 1 januari 1970 en duurde uw huwelijk of geregistreerd partnerschap minstens 15 jaar? En krijgt uw ex-partner over meer dan 10 jaar pas een AOW-uitkering? Dan moet u 10 jaar lang partneralimentatie betalen.

Gelden er in uw situatie meerdere uitzonderingen tegelijk? In dat geval is de langste termijn van toepassing.

Soms regels van vóór 2020

De oude regels van vóór 2020 gelden ook nog in bepaalde gevallen:

 • Zijn de afspraken over de partneralimentatie gemaakt voor 1 januari 2020 of is de partneralimentatie voor deze datum door de rechter vastgesteld? In dat geval gelden de regels van 1 juli 1994 tot 1 januari 2020.
 • Zijn er geen kinderen en heeft het huwelijk of geregistreerd partnerschap langer dan 5 jaar geduurd, dan betaalt u maximaal 12 jaar partneralimentatie.
 • Heeft u samen kinderen dan betaalt u maximaal 12 jaar partneralimentatie.
 • Zijn er geen kinderen en duurde het huwelijk of geregistreerd partnerschap korter dan 5 jaar, dan betaalt u partneralimentatie gedurende een periode die gelijk is aan de duur van het huwelijk of geregistreerd partnerschap.

Wanneer vervalt alimentatieverplichting?

In de volgende gevallen vervalt de verplichting tot betalen van partneralimentatie:

 • Wanneer uw ex-partner gaat trouwen of samenwonen.
 • Heeft u een periode afgesproken voor het betalen van de alimentatie? Dan vervalt de partneralimentatie na afloop van die periode. U bent volledig vrij in het maken van afspraken rondom de alimentatie. Een afwijkende alimentatieperiode mag dus ook, mits u het daar allebei mee eens bent.

Hoeveel partneralimentatie moet ik betalen?

U kunt eerst proberen om samen met uw ex-partner afspraken over de hoogte van de partneralimentatie te maken. Ook kunt u hier een familierechtadvocaat of –mediator voor inschakelen. Komt u er niet uit? Dan kunt u naar de rechter. Die stelt dan een bedrag vast. Voor een gang naar de rechter moet u wel een advocaat in de arm nemen.

De rechter zal proberen de levensstandaard van uw ex-partner ongeveer gelijk te houden. Daarbij wordt gekeken naar hoeveel inkomen uw ex zelf kan verdienen. En uiteraard houdt de rechter daarbij rekening met uw draagkracht. Het is immers niet de bedoeling dat u in de financiële problemen komt door de partneralimentatie.

Partneralimentatie is geen kinderalimentatie

Kinderalimentatie is het bedrag dat u betaalt voor het onderhouden van uw kinderen. Deze plicht geldt tot het kind 21 jaar is. Het betalen van kinderalimentatie is verplicht voor álle ouders. Er hoeft dus geen sprake te zijn van een huwelijk, een geregistreerd partnerschap of een samenlevingscontract. Beide ouders zijn verantwoordelijk voor het financieel onderhouden van de kinderen.

Komt u uit de regio Groningen, Delfzijl en Winschoten en kampt u met een kwestie op het gebied van partneralimentatie? Dan kunt u vrijblijvend contact opnemen met de ervaren familierechtadvocaten en mediators van Henkelman • Van Nimwegen.

Vrijblijvende kennismaking

Onze gespecialiseerde familierechtadvocaten zijn tevens ervaren (echtscheidings)mediators, mr. Edwin Henkelman is daarnaast overlegscheidingsadvocaat. Komt u uit de regio Groningen, Delfzijl en Winschoten en wilt u vrijblijvend kennismaken met mr. Edwin Henkelman of mr. Eveline van Nimwegen? Neem gerust contact met ons op om een kennismakingsgesprek in te plannen.