Wat moet je regelen bij een echtscheiding op latere leeftijd?

Wat moet je regelen bij een echtscheiding op latere leeftijd?

Een scheiding is altijd vervelend, ongeacht uw leeftijd. Gaat u scheiden op latere leeftijd? Dan zijn er een paar zaken waar u bijzondere aandacht aan dient te besteden. In dit artikel leggen we uit wat de belangrijkste punten zijn waarop u moet letten.

Huis en hypotheek

Als u in de echtelijke woning wilt blijven wonen, dan moet u uw ex-partner waarschijnlijk uitkopen. Gaat u zelf het huis uit en koopt u een nieuwe woning? Dan dient u mogelijk een nieuwe hypotheek af te sluiten. Banken kunnen terughoudend zijn bij het verstrekken van hypotheken aan mensen vlak voor of op de pensioengerechtigde leeftijd, waardoor het afsluiten van een nieuwe lening voor uw woning moeilijker kan zijn.

Pensioen

Uw ex-partner heeft recht op de helft van het ouderdomspensioen dat is opgebouwd tijdens het huwelijk. Vanaf 2027 geldt een nieuwe wettelijke regeling. Elke partner blijft dan recht hebben op de helft van het ouderdomspensioen dat tijdens het huwelijk is opgebouwd. De ex-partner die recht heeft op een deel van het pensioen, krijgt een eigen pensioenrecht. Vanaf 2027 vindt er conversie plaats, tot 2027 is verevenen de standaard. De nieuwe wet zou eerst met ingang van 1 juli 2022 in werking treden, de overheid heeft de inwerkingtreding uitgesteld nu er ook een nieuw pensioenstelsel komt.

U kunt door de wijziging zelf keuzes maken over het deel van het pensioen waarop u recht heeft. U kunt ervoor kiezen om uw pensioen eerder of later te laten ingaan. Daarnaast is het aan u om te bepalen of u een vast of een variabel pensioen wilt. Door de wijziging heeft de keuze van uw ex-partner geen invloed meer op uw deel van het pensioen.

Is conversie nu ook al mogelijk? Wel als u hier samen met uw ex-partner afspraken over maakt. Let op: het pensioenfonds moet dan wel akkoord gaan met conversie.

U en uw ex-partner moeten de afwijkende afspraken binnen zes maanden doorgeven aan de pensioenuitvoerder(s) in kwestie. Om de gemaakte (standaard)verdeling aan u en uw ex-partner uit te kunnen keren, moet u de verdeling binnen twee jaar na scheiding bij het pensioenfonds hebben gemeld.

Alimentatie

Na een echtscheiding kunt u financieel met elkaar verbonden blijven. Degene die zichzelf niet financieel kan onderhouden, heeft namelijk recht op partneralimentatie. Bij het vaststellen van partneralimentatie wordt rekening gehouden met de draagkracht van u en uw ex-partner. Hierbij kijkt men naar meerdere factoren: wat zijn de inkomsten van de ex-partner en hoeveel kosten heeft hij of zij?

De duur van de partneralimentatie is afhankelijk van verschillende factoren. Uw partneralimentatie duurt de helft van het aantal jaren huwelijk of geregistreerd partnerschap. De partneralimentatie kan maximaal vijf jaar duren. Voor een scheiding op latere leeftijd zijn de volgende uitzonderingen echter van belang:

  • Als uw huwelijk langer dan vijftien jaar duurde en de ex-partner die alimentatie ontvangt binnen tien jaar AOW krijgt, dan stopt de partneralimentatie als de AOW start.
  • Als u aan de hierboven omschreven eisen voldoet, maar u bent geboren op of voor 1 januari 1970, dan heeft u recht op tien jaar partneralimentatie.

U kunt zowel een kortere als een langere periode afspreken in uw echtscheidingsconvenant of overeenkomst. De aanspraak op partneralimentatie eindigt na aanloop van de overeengekomen periode. Als uw inkomen bijvoorbeeld na uw pensioen zo hard daalt dat u de alimentatie niet meer kunt opbrengen, dan kunt u om herziening vragen.

Vermogen verdelen

Bij een gemeenschap van goederen is al het vermogen van u én uw ex-partner. Uitzondering daarop vormen schenkingen en erfenissen, al is dit privévermogen vaak alweer gestoken in bezittingen die binnen de gemeenschap vallen. Of u nu onder huwelijkse voorwaarden bent getrouwd of niet: in de praktijk is het vaak lastig om het opgebouwde vermogen onderling te verdelen.

Behoud van de familiebanden

Voor iedereen – maar met name voor ouderen – is het behoud van de familiebanden erg belangrijk. Volwassen kinderen en kleinkinderen moeten zich niet voor het feit gesteld zien dat ze dienen te kiezen voor één van de ouders of grootouders. Zij hebben recht op een relatie met beide ouders en met opa(‘s) en oma(‘s). Wilt u nu en in de toekomst problemen voorkomen, dan is het goed om in gesprek te gaan met uw volwassen kinderen.

 

Komt u uit de regio Groningen, Delfzijl en Winschoten en zoekt u een ervaren familierechtadvocaat of -mediator? Neem dan vrijblijvend contact op met Henkelman • Van Nimwegen.

Vrijblijvende kennismaking

Onze gespecialiseerde familierechtadvocaten zijn tevens ervaren (echtscheidings)mediators, mr. Edwin Henkelman is daarnaast overlegscheidingsadvocaat. Komt u uit de regio Groningen, Delfzijl en Winschoten en wilt u vrijblijvend kennismaken met mr. Edwin Henkelman of mr. Eveline van Nimwegen? Neem gerust contact met ons op om een kennismakingsgesprek in te plannen.