De voordelen en nadelen van co-ouderschap

De voordelen en nadelen van co-ouderschap

Co-ouderschap is één van de manieren om de zorg voor, opvoeding van en omgang met uw kinderen te regelen na uw echtscheiding. Het uitgangspunt daarbij is gelijkheid. Wat is co-ouderschap precies? En wat zijn de voor- en nadelen? We leggen het allemaal uit in dit artikel.

Co-ouderschap, zorgregeling en omgangsregeling

Gaan u en uw partner uit elkaar? Dan moeten er veel afspraken gemaakt worden over de kinderen. Zijn uw kinderen jonger dan achttien jaar, dan moet u deze afspraken vastleggen in een ouderschapsplan. In het ouderschapsplan regelt u hoe u de zorg, opvoeding en omgang gaat aanpakken. Termen die u waarschijnlijk veel tegen zult komen tijdens het opstellen van een ouderschapsplan zijn omgangsregeling, zorgregeling en co-ouderschap.

Bij een omgangsregeling heeft één van de ouders gezag, bij een zorgregeling hebben beide ouders gezag en bij co-ouderschap verdelen de ouders de zorg en de omgang van het kind gelijk. In het geval van een omgangsregeling neemt alleen de ouder met het gezag de belangrijke beslissingen, terwijl bij de zorgregeling beide ouders dit mogen doen. In tegenstelling tot bij het co-ouderschap, kan er bij een zorgregeling ook een ongelijke verdeling worden gemaakt, dan kan het in de praktijk meer op een omgangsregeling lijken.

Het kan allemaal nogal verwarrend zijn, waardoor het niet gek is dat deze termen door elkaar worden gebruikt. Co-ouderschap is dus één van de mogelijke vormen van een zorgregeling, waarbij de ouders na een scheiding de omgang met en de zorg voor het kind op gelijke wijze regelen.

Wat is co-ouderschap?

Het voorvoegsel ‘co’ komt van het Latijnse woord cum, dat ‘met’ of ‘samen’ betekent. Co-ouderschap houdt dus in: samen voor de kinderen zorgen. Er staan geen regels in de wet voor co-ouderschap, u bent dus in principe volledig vrij om hier afspraken over te maken met uw ex-partner. U komt samen tot een verdeling die zo gelijk mogelijk is qua zorg en opvoeding.

Er zijn verschillende manieren om co-ouderschap toe te passen. U kunt bijvoorbeeld afspreken dat de kinderen de ene week bij de ene ouder zijn en de andere week bij de andere ouder. Maar u kunt ook overeenkomen dat de kinderen drie dagen bij de ene ouder en vier dagen bij de andere ouder zijn. Kortom: u bent vrij om dit naar eigen wens te verdelen.

De voordelen van co-ouderschap

Een co-ouderschapsregeling kan veel voordelen hebben ten opzichte van andere regelingen:

  • Het is voor kinderen heel prettig dat ze niet hoeven te kiezen tussen hun ouders. Hierdoor ontstaat er geen loyaliteitsconflict. Het kind kan in deze situatie trouw blijven aan beide ouders.
  • De kinderen zien beide ouders veel door de gelijke verdeling van zorg en opvoeding. Op deze manier vervreemden de kinderen niet van één van de ouders. Beide ouders zijn betrokken en vormen een belangrijk onderdeel in het leven van de kinderen.
  • Beide ouders dragen in gelijke mate bij in de lasten, waardoor voorkomen wordt dat één van de ouders alle lasten draagt en de andere ouder alleen leuke dingen doet.

De nadelen van co-ouderschap

Een co-ouderschapsregeling kan ook nadelen hebben:

  • Goede communicatie is erg belangrijk in deze regeling. Dus wanneer u en uw ex-partner niet op een fijne manier met elkaar communiceren, kan dit vervelend zijn. Hoe u het ook wendt of keert: voor deze regeling moet u een hoop communiceren.
  • Co-ouderschap kan moeilijk te combineren zijn met een baan.
  • Het kan voor de kinderen erg vervelend, belastend of onrustig zijn om telkens weer te verhuizen van de ene naar de andere ouder.
  • U en uw ex-partner zullen bij elkaar in de buurt moeten blijven wonen, zodat de kinderen vanuit beide ouders makkelijk naar school kunnen reizen.
  • Het kan meer geld kosten om bepaalde spullen voor de kinderen dubbel aan te schaffen.
  • Instanties gaan vaak op verschillende manieren om met co-ouderschap. Dit kan invloed hebben op zaken als subsidies en toeslagen.

Denk aan de fiscale gevolgen

Wordt u co-ouder? Dan heeft dat consequenties voor fiscale zaken als kinderopvangtoeslag, huurtoeslag en kindgebonden budget. De fiscus ziet u (vanzelfsprekend) als co-ouder wanneer uw kind om en om één week bij u en één week bij uw ex woont. Is dat niet het geval, dan geldt de eis dat u minimaal 72 uur per week aaneengesloten de zorg voor de kinderen heeft. Goed om te weten: hiervoor hoeft u de dagen niet vanaf maandag te tellen.

Wat betreft de huurtoeslag geldt bijvoorbeeld dat – in het geval u co-ouder bent – u én uw ex uw kinderen kunnen laten meetellen als medebewoner, waardoor u mogelijk meer huurtoeslag ontvangt. Daarbij is het niet van belang of het kind bij u of bij uw ex staat ingeschreven.

Goed geregeld

Een co-ouderschapsregeling heeft dus belangrijke voordelen én nadelen. Co-ouderschap is niet in elke situatie geschikt en slaagt dan ook niet altijd. Het is het beste om alles samen en in goed overleg te bespreken en zo tot een weloverwogen afweging te komen. En blijkt het co-ouderschap toch niet geschikt te zijn voor u? Dan kunt u de regeling altijd omzetten naar een andere regeling.

De advocaten van Henkelman • Van Nimwegen zijn allebei ook scheidingsmediator in o.a. Groningen. Ze hebben daardoor veel ervaring in het in stand houden van goede communicatie tussen de ex-partners én het creëren van oplossingen die voor álle partijen wenselijk zijn, ook en vooral voor de kinderen. Naast het adviseren over de geschiktheid van co-ouderschap in uw situatie en het maken van goede afspraken op basis van gelijkheid kunnen ze u ook helpen bij het opstellen van het ouderschapsplan.

 

Komt u uit de regio Groningen, Delfzijl en Winschoten, gaat u scheiden en overweegt u co-ouderschap? Dan kunt u vrijblijvend contact opnemen met de ervaren familierechtadvocaten en mediators van Henkelman • Van Nimwegen.

Vrijblijvende kennismaking

Onze gespecialiseerde familierechtadvocaten zijn tevens ervaren (echtscheidings)mediators, mr. Edwin Henkelman is daarnaast overlegscheidingsadvocaat. Komt u uit de regio Groningen, Delfzijl en Winschoten en wilt u vrijblijvend kennismaken met mr. Edwin Henkelman of mr. Eveline van Nimwegen? Neem gerust contact met ons op om een kennismakingsgesprek in te plannen.