Mediation in Groningen

Redenen om de hoogte van de kinderalimentatie te wijzigen

Gaat u meer of juist minder verdienen? Wordt u onderhoudsplichtig tegenover uw stiefkinderen? Of is uw kind 21 jaar geworden? Het zijn een aantal redenen om de hoogte van de kinderalimentatie te wijzigen. We leggen uit in welke gevallen de hoogte van de kinderalimentatie kan worden veranderd en hoe dat in zijn werk gaat. 

Zeven redenen voor wijziging

Treden er veranderingen op waardoor de inkomsten van de partner die alimentatie moet betalen verminderen of juist vermeerderen? Dan kan het nodig zijn om de hoogte van de kinderalimentatie aan te passen aan de draagkracht. De volgende redenen kunnen ten grondslag liggen aan wijziging van de kinderalimentatie:

Verandering van de inkomenssituatie

Ontvangt u kinderalimentatie van uw ex-partner en neemt zijn of haar inkomen toe, bijvoorbeeld door een nieuwe baan of promotie? Dan kunt u de alimentatie opnieuw laten vaststellen. Als u kinderalimentatie betaalt aan uw ex-partner en uw inkomen neemt af, bijvoorbeeld omdat u werkloos wordt, dan kunt u de alimentatie laten aanpassen aan uw nieuwe draagkracht. Uw alimentatie kan niet worden verlaagd als u zelf ontslag neemt of een baan met een lager salaris accepteert.

Hertrouwen of geregistreerd partnerschap aangaan

Wanneer u hertrouwt of een geregistreerd partnerschap aangaat met iemand die ook kinderen heeft, wordt u onderhoudsplichtig naar zowel uw eigen kinderen als uw stiefkinderen. Als stiefouder moet u dus bijdragen aan de kosten voor de opvoeding en verzorging van uw stiefkind én daar naar draagkracht aan meebetalen. Neemt uw draagkracht hierdoor af, dan kan de hoogte van de kinderalimentatie aangepast worden.

Verandering in de omgangsregeling

Een verandering in de omgangsregeling kan gevolgen hebben voor de kinderalimentatie. Bijvoorbeeld als de hoeveelheid tijd die uw kinderen bij uw ex-partner verblijven wijzigt. Degene die vaker voor de kinderen zorgt, moet meer kosten maken voor het levensonderhoud van het kind. Logischerwijs dient de hoogte van de kinderalimentatie daardoor ook te wijzigen.

Leeftijd van uw kind

De alimentatieplicht duurt voort totdat het kind financieel zelfstandig is of 21 jaar wordt. Er bestaat dus ook een alimentatieplicht voor kinderen tussen de 18 en 21 jaar, tenzij ze in hun eigen onderhoud voorzien. Bij een lichamelijke of geestelijke handicap blijven de ouders soms ook na het 21e levensjaar onderhoudsplichtig. Als er voor één van de kinderen geen kinderalimentatie meer betaald hoeft te worden, heeft dit invloed op uw draagkracht. Heeft u daardoor meer draagkracht, dan kan de kinderalimentatie voor de andere kinderen hoger worden.

Standaard hogere kosten door ziekte, beperking of topsport

Wanneer uw kind een bepaalde ziekte of beperking heeft waardoor u of uw ex-partner standaard hogere ziektekosten heeft dan gebruikelijk, dan moet hiermee rekening worden gehouden bij het berekenen van de alimentatie. Hetzelfde geldt voor bijvoorbeeld kosten voor topsport.

Nieuwe wetgeving

Wijzigingen in de alimentatiewetgeving kunnen invloed hebben op de hoogte van de kinderalimentatie. Sinds 2015 wordt bij de berekening van de kinderalimentatie bijvoorbeeld ook gekeken naar het kindgebonden budget, wat een grote impact kan hebben op de hoogte van de alimentatie.

Verkeerde gegevens

Is de kinderalimentatie berekend op basis van verkeerde of onvolledige gegevens? Dan kunt u de alimentatie opnieuw laten vaststellen.

De kinderalimentatie wijzigen: zo werkt het

Wilt u de hoogte van de kinderalimentatie wijzigen, dan kunt u het beste eerst proberen om samen met uw ex-partner tot een nieuwe afspraak te komen. Al dan niet kunt u een alimentatiedeskundige vragen om een officiële herberekening van de kinderalimentatie te maken zodat u er zeker van bent dat de bedragen op de juiste manier zijn berekend. Tip: zet de gemaakte afspraken altijd zwart op wit zodat er geen misverstanden kunnen ontstaan.

Als u samen met een advocaat een wijzigingsverzoek indient bij de rechtbank, zijn de afspraken rechtsgeldig. Zonder zo’n officiële wijziging kan het oude alimentatiebedrag nog worden gevorderd.

Naar de rechter

Komen u en uw ex-partner er onderling niet uit? Dan kunt u samen met een advocaat een wijziging van de alimentatie aanvragen bij de rechtbank. De rechter stelt het bedrag opnieuw vast op basis van de huidige situatie. Een advocaat is verplicht bij zo’n alimentatieprocedure. De advocaat vraagt de gegevens van u en uw ex-partner op zodat op basis daarvan de kinderalimentatie opnieuw kan worden berekend. Een advocaat kan daarnaast alle mogelijkheden op een rij zetten en de slagingskans beoordelen.

 

Komt u uit de regio Delfzijl, Groningen en Winschoten en wilt u de hoogte van de kinderalimentatie laten wijzigen? Neem dan contact op met de ervaren familierechtadvocaten en alimentatiespecialisten van Henkelman • Van Nimwegen.

Vrijblijvende kennismaking

Onze gespecialiseerde familierechtadvocaten zijn tevens ervaren (echtscheidings)mediators, mr. Edwin Henkelman is daarnaast overlegscheidingsadvocaat. Komt u uit de regio Groningen, Delfzijl en Winschoten en wilt u vrijblijvend kennismaken met mr. Edwin Henkelman of mr. Eveline van Nimwegen? Neem gerust contact met ons op om een kennismakingsgesprek in te plannen.