Aanvragen ouderlijk gezag

Dit zijn de rechten en plichten die u heeft bij ouderlijk gezag

Ouders hebben een belangrijke rol in het leven van hun kinderen. Het ouderlijk gezag over uw kinderen brengt zowel rechten als plichten met zich mee. Als ouder heeft u bijvoorbeeld het recht om belangrijke beslissingen te nemen en de plicht om voor de basisbehoeften van uw kind te zorgen. Het belang van het kind staat hierbij altijd voorop. In dit artikel geven we een overzicht van de belangrijkste rechten en plichten die bij het ouderlijk gezag horen.

Wat is ouderlijk gezag?

Ouderlijk gezag is het wettelijke recht én de verantwoordelijkheid van ouders om voor hun kinderen te zorgen en ze op te voeden. Het omvat onder meer het recht en de plicht om beslissingen te nemen over de opvoeding, het onderwijs, de gezondheid en de verzorging van het kind. Het ouderlijk gezag geldt voor beide ouders, tenzij de rechter heeft besloten dat één ouder het gezag heeft of dat het gezag aan een derde (zoals een voogd) wordt toegekend.

Het ouderlijk gezag over uw kinderen is een belangrijke rol die zowel rechten als plichten met zich meebrengt. We geven een overzicht van de voornaamste rechten en plichten die bij het ouderlijk gezag horen.

De rechten van het ouderlijk gezag

Uit ouderlijk vloeien vier belangrijke rechten voort:

1. Beslissingen

Minderjarigen mogen veel officiële beslissingen niet alleen nemen. Als ouder met ouderlijk gezag heeft u het recht om beslissingen te nemen over belangrijke kwesties in het leven van uw kind. Denk aan kwesties op het gebied van gezondheid, opvoeding, opleiding, woonplaats en religie.

2. Toestemming

Ouderlijk gezag omvat het recht om toestemming te geven voor onder meer medische behandelingen, schoolreizen, buitenlandse vakanties en andere activiteiten die van belang zijn voor uw kind.

3. Omgang

Daarnaast hebben beide ouders het recht om tijd door te brengen en een relatie op te bouwen met uw kind. Dit noemen we ook wel het recht op omgang. Als er twee ouders zijn met ouderlijk gezag, dan is er sprake van een zorgregeling. Heeft een ouder geen ouderlijk gezag, dan spreken we van een omgangsregeling.

4. Informatie

Tot slot heeft u het recht om informatie te ontvangen over de gezondheid, het welzijn en de educatie van uw kind (via school).

De plichten van het ouderlijk gezag

Tegenover de rechten staan ook een zestal belangrijke plichten:

1. Basisbehoeften

U heeft de plicht om voor de basisbehoeften van uw kind te zorgen. Denk hierbij aan voeding, onderdak en kleding.

2. Beschermen en zorgen

Daarnaast heeft u de plicht om het kind te beschermen en te zorgen voor zijn of haar veiligheid en welzijn.

3. Opvoeden

U moet het kind opvoeden en begeleiden bij het ontwikkelen van essentiële vaardigheden. Hoe u dat doet? Dat mag u zelf weten. U heeft als ouder namelijk de vrijheid om de opvoeding van uw kind naar eigen inzicht in te vullen.

4. Samenwerken

Moeten er beslissingen over of in het belang van uw kind worden genomen, dan heeft u de plicht om samen te werken met de andere ouder.

5. Vermogen beheren

Als ouders het ouderlijk gezag hebben over hun minderjarige kind, dan hebben zij ook de plicht om het vermogen van het kind te beheren. Dit vermogen kan bestaan uit bijvoorbeeld geld, onroerende goederen of andere waardevolle bezittingen. Deze plicht houdt in dat de ouders er zorg voor moeten dragen dat het vermogen van het kind op een verantwoorde manier wordt beheerd en gebruikt.

6. Verantwoordelijkheid voor schade

Als uw kind schade veroorzaakt, draagt u hier verantwoordelijkheid voor. Dit geldt in principe alleen voor kinderen jonger dan 14 jaar. Is uw kind tussen de 14 en 16 jaar? Dan hangt het af van de situatie of u aansprakelijk bent voor de door uw kind veroorzaakte schade. Wanneer uw kind ouder dan 16 jaar oud is, is hij of zij zélf aansprakelijk voor de schade.

Belang van uw kind

Belangrijk om op te merken: als ouder dient u altijd het belang van uw kind voorop te stellen bij het uitoefenen van uw ouderlijk gezag. In situaties waarin de belangen van uw kind conflicteren met de rechten of plichten van u als ouder, zal de rechter – mocht het op een rechtszaak uitlopen – uiteindelijk bepalen wat het beste is voor uw kind.

 

Kampt u met een kwestie op het gebied van gezag en wilt u professionele hulp van een ervaren familierechtadvocaat of mediator? Neem dan vrijblijvend contact op met Henkelman • Van Nimwegen. We zijn gevestigd in Delfzijl en Groningen, met een bezoekadres in Winschoten.

Vrijblijvende kennismaking

Onze gespecialiseerde familierechtadvocaten zijn tevens ervaren (echtscheidings)mediators, mr. Edwin Henkelman is daarnaast overlegscheidingsadvocaat. Komt u uit de regio Groningen, Delfzijl en Winschoten en wilt u vrijblijvend kennismaken met mr. Edwin Henkelman of mr. Eveline van Nimwegen? Neem gerust contact met ons op om een kennismakingsgesprek in te plannen.