Ouderlijk gezag van vader: dit moet u weten

Ouderlijk gezag van vader: dit moet u weten

Wanneer krijgt u als vader gezag over een kind? En wanneer eindigt het? Behoudt u het gezag na een echtscheiding? Hoe zit het met gezag bij een relatie tussen twee homoseksuele mannen? En heeft u recht op omgang als u geen gezag heeft? In dit artikel vertellen we u alles wat u moet weten over het ouderlijk gezag van vaders.

Wat is gezag?

Gezag houdt in dat u als juridisch ouder verantwoordelijk bent voor zowel de opvoeding als de verzorging van het kind. Wanneer u het gezag heeft over een kind, impliceert dit onder meer dat u de kosten voor het kind draagt, het kind opvoedt en verzorgt én zowel de spullen als het geld van het kind beheert. Ook betekent het dat u beslissingen kunt nemen over uw kind, zoals keuzes over school, woonplaats en medische behandelingen.

Ouders

Goed om op te merken: ouders in juridische zin is niet hetzelfde als ouders in biologische zin. Terwijl een vrouw uit wie een kind wordt geboren automatisch moeder wordt, moet u als man op het moment van de geboorte getrouwd zijn of een geregistreerd partnerschap hebben met de moeder van het kind om de juridische vader te worden. Ook kunt u het vaderschap verkrijgen door het kind te erkennen, te adopteren én doordat het ouderschap door de rechter wordt vastgesteld.

Wanneer krijgt u als vader gezag?

Heeft u een huwelijk of geregistreerd partnerschap met de moeder tijdens de geboorte? U krijgt dan automatisch het gezamenlijk gezag. In het geval dat u pas trouwt of geregistreerd partners wordt ná de geboorte, moet u het kind erkennen om gezag te krijgen. Bent u niet de ouder maar wel getrouwd met of geregistreerd partner van de moeder op het moment van de geboorte? U krijgt in dat geval gezamenlijk gezag, maar alleen als er geen andere ouder is.

Bent u niet de juridische ouder van het kind, maar wilt u wel gezag hebben? Dan kunt u dit aanvragen via een procedure bij de rechtbank. Daar zijn wel een aantal voorwaarden aan verbonden. Zo moet u al langere tijd voor het kind zorgen en er een nauwe persoonlijke band mee hebben.

De weg van deze procedure kunt u ook bewandelen wanneer u het kind heeft erkend, maar de biologische moeder geen goedkeuring verleent voor gezamenlijk ouderlijk gezag.

In een nieuw wetsvoorstel staat dat in het geval van samenwonen na het erkennen door de man meteen gezamenlijk gezag wordt verkregen. Voor samenwoners is dit momenteel nog niet het geval: na erkenning moet u gezamenlijk gezag nu apart vastleggen.

Ouderlijk gezag vader na een echtscheiding

Bent u gescheiden of gaat u binnenkort scheiden? U houdt gewoon het gezamenlijk gezag. Wanneer één van de ouders geen gezamenlijk gezag meer wenst, kan ‘eenhoofdig gezag’ worden aangevraagd bij de rechter. Rechters gaan niet lichtzinnig om met zo’n verzoek: ze kennen eenhoofdig gezag uitsluitend toe als dit in het belang van het kind is en het écht niet anders kan. Voor het indienen van zo’n verzoek heeft u een advocaat nodig.

Gezamenlijk gezag relatie tussen twee mannen

Heeft u als man zijnde een huwelijk of geregistreerd partnerschap met een andere man? Dan is er een beslissing van de rechter voor nodig om gezamenlijk gezag over een kind te krijgen. Bij de adoptie van een kind krijgt u automatisch allebei het gezag over het kind.

Gezag bij een voogd

We spreken van ouderlijk gezag als één of beide ouders het gezag hebben. Van voogdij is daarentegen sprake wanneer een niet-ouder of instelling het gezag heeft over een kind. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn als beide ouders zijn overleden.

Vaderlijk gezag versus omgang

Gezag en omgang worden altijd in één adem genoemd, maar in feite zijn het twee losstaande concepten. Waar gezag gaat over ‘grotere’ zaken zoals opvoeding, verzorging en belangrijke beslissingen nemen, draait het bij omgang alleen om contact- en bezoekmomenten. Omgangsregelingen spelen vooral na echtscheidingen. Het hebben van gezag is voor vaders geen vereiste om een omgangsregeling aan te vragen.

Vaak wordt een verzoek om gezamenlijk gezag bij de rechter gecombineerd met het aanvragen van een omgangsregeling. Rechters gaan anders met deze verzoeken om: een omgangsregeling wordt in principe altijd toegekend; het aanvragen van gezag niet altijd: ouders moeten namelijk in staat zijn om met elkaar te overleggen om het gezamenlijk gezag te kunnen uitoefenen.

Einde van gezag

Tot slot: wanneer eindigt het gezag over uw kind? Dat is het geval als hij of zij 18 jaar wordt. Overigens geldt er dan nog wel een onderhoudsplicht tot de 21e verjaardag. Het gezag kan ook eindigen door een zogeheten gezag beëindigende maatregel. Vanzelfsprekend kan zo’n maatregel niet zomaar worden opgelegd, een kinderrechter besluit hiertoe alleen wanneer wordt geoordeeld dat u niet goed meer voor het kind kunt zorgen.

 

Komt u uit de regio Groningen, Delfzijl en Winschoten en kampt u met een kwestie op het gebied van gezag? Dan kunt u vrijblijvend contact opnemen met de ervaren familierechtadvocaten en mediators van Henkelman • Van Nimwegen.

Vrijblijvende kennismaking

Onze gespecialiseerde familierechtadvocaten zijn tevens ervaren (echtscheidings)mediators, mr. Edwin Henkelman is daarnaast overlegscheidingsadvocaat. Komt u uit de regio Groningen, Delfzijl en Winschoten en wilt u vrijblijvend kennismaken met mr. Edwin Henkelman of mr. Eveline van Nimwegen? Neem gerust contact met ons op om een kennismakingsgesprek in te plannen.