Nieuwe pensioenwet: gevolgen voor echtscheiding

Nieuwe pensioenwet: gevolgen voor echtscheiding

De nieuwe pensioenwet kan grote gevolgen hebben voor mensen die na 1 juli 2022 scheiden. Wat verandert er precies in de nieuwe situatie ten opzichte van de huidige situatie op het gebied van ouderdomspensioen, partnerpensioen en nabestaandenpensioen? En wat kunt u doen als u het niet eens bent met de nieuwe regeling? 

Recht op werknemerspensioen van uw ex-partner

De wet dicteert dat uw ex-partner recht heeft op de helft van het ouderdomspensioen dat u heeft opgebouwd tijdens het huwelijk. Dit noemen we ‘verevening’. Tijdens uw echtscheiding kunt u hierover andere afspraken maken. Zo kunt u afzien van het recht op het pensioen van uw ex-partner of een andere verhouding afspreken. Wil de gemaakte (standaard)verdeling aan u en uw ex-partner worden uitgekeerd, dan moet u de verdeling binnen twee jaar na uw scheiding bij het pensioenfonds melden.

Wanneer recht op pensioen ex-partner?

U heeft recht op een deel van het pensioen van uw ex-partner als:

  • U getrouwd was, geregistreerd partner van elkaar bent geweest of als u een samenlevingsovereenkomst had en uw partner u heeft aangemeld bij zijn of haar pensioenuitvoerder. Dit kan een pensioenfonds of een pensioenverzekeraar zijn.
  • Uw ex-partner in loondienst heeft gewerkt en via zijn of haar werkgever pensioen heeft opgebouwd.

U heeft daarentegen geen recht op een deel van uw ex-partners pensioen als hij of zij geen pensioen heeft opgebouwd via een werkgever, bijvoorbeeld omdat uw ex zelfstandige was. Logischerwijs geldt ook het omgekeerde: als uw ex-partner aan de hierboven vermelde vereisten voldoet, heeft hij of zij recht op een deel van úw werknemerspensioen.

Wat betekent de huidige regeling?

Door de huidige regeling blijven ex-partners in de meeste gevallen via hun pensioenregeling financieel met elkaar verbonden, zelfs na de scheiding. Dit impliceert onder meer het volgende:

  • Als u recht heeft op een deel van het pensioen van uw ex-partner, creëert dit een zekere afhankelijkheid van uw ex. Kiest uw ex bijvoorbeeld voor een vervroeging of uitstel van de pensioendatum, dan ontvangt u uw deel van het pensioen ook eerder of later.
  • U moet de verdeling van het pensioen melden, zodat de pensioenuitvoerder aan u en uw ex-partner een deel van het pensioen kan betalen. Wanneer u de scheiding niet of niet binnen twee jaar meldt, kan de pensioenuitvoerder het volledige pensioen aan degene betalen die het pensioen heeft opgebouwd. Hij of zij moet dan een deel van het pensioen doorbetalen aan de ander.

Goed om te weten: in de huidige regeling gaat het nabestaandenpensioen dat is opgebouwd voor en tijdens het huwelijk naar de ex-partner.

Nieuwe regeling vanaf 1 juli 2022

Vanaf 1 juli 2022 geldt de volgende situatie:

  • Elke partner blijft recht hebben op de helft van het ouderdomspensioen dat tijdens het huwelijk is opgebouwd.
  • De ex-partner die recht heeft op een deel van het pensioen krijgt een eigen pensioenrecht. Dat wordt ook wel ‘conversie’ genoemd.
  • U kunt zelf keuzes maken over het deel van het pensioen waarop u recht heeft. Denk aan het eerder of later laten ingaan van uw pensioen of het bepalen of dat u een vast of variabel pensioen wilt. Door de wetswijziging heeft de keuze van uw ex-partner geen invloed meer op uw deel van het pensioen.
  • Heeft een pensioenregeling een nabestaandenpensioen op opbouwbasis? Dan hebben u en uw ex-partner beiden recht op de helft van het partnerpensioen dat tijdens het huwelijk is opgebouwd.

Wat als u het niet eens bent?

Als u het eens bent met de nieuwe wettelijke regeling, dan hoeft u niets te doen. De wijzigingen in de manier van verdelen van het pensioen zijn standaard van toepassing. Bent u het niet eens met de nieuwe regeling? Dan kunt u hier bij de scheiding afspraken over maken. De ex-partners moeten afwijkende afspraken binnen zes maanden doorgeven aan hun pensioenuitvoerders.

Belang om voor 1 juli 2022 te scheiden

In bepaalde gevallen kan het van belang zijn om nog voor 1 juli 2022 officieel gescheiden te zijn. Hierdoor loopt u geen risico op automatische conversie. Het moment van inschrijving hangt af van de ambtenaren bij de gemeente. Als advocaten hebben wij hier geen invloed op. Om geen risico te lopen is het verstandig dat uw echtscheiding uiterlijk op 1 juni 2022 uitgesproken wordt.

Goed informeren

Gezien de grote belangen is het verstandig om u goed te laten informeren over wat voor u het gunstigst is. Als ervaren familierechtadvocaten en echtscheidingsmediators kunnen mr. Edwin Henkelman en mr. Eveline van Nimwegen waarschijnlijk al uw vragen over dit onderwerp beantwoorden. Zo niet, dan verwijzen wij u graag door naar Marion Olthuis-Struik van MeysHuis, die een absolute specialist is op dit onderwerp.

Gaat u scheiden en zoekt u een ervaren familierechtadvocaat, mediator of overlegscheidingsadvocaat in de regio Groningen, Delfzijl en Winschoten? Neem dan vrijblijvend contact op met Henkelman • Van Nimwegen.

Vrijblijvende kennismaking

Onze gespecialiseerde familierechtadvocaten zijn tevens ervaren (echtscheidings)mediators, mr. Edwin Henkelman is daarnaast overlegscheidingsadvocaat. Komt u uit de regio Groningen, Delfzijl en Winschoten en wilt u vrijblijvend kennismaken met mr. Edwin Henkelman of mr. Eveline van Nimwegen? Neem gerust contact met ons op om een kennismakingsgesprek in te plannen.