Mediation, co-mediation, overlegscheiding, bindend advies: de verschillen

Tegenwoordig zijn er – gelukkig – andere manieren voorhanden om een echtscheiding af te wikkelen dan de traditionele gang naar de rechter met ieder een eigen advocaat. De alternatieve vormen zijn doorgaans goedkoper en sneller, met meer kans op succes. Henkelman • Van Nimwegen biedt (co-)mediation, (beperkte) overlegscheiding en bindend advies aan. Wat zijn de verschillen tussen deze manieren van echtscheiden? 

Overlegscheiding en echtscheidingsmediation

Een echtscheiding is altijd vervelend, maar op een goede en prettige manier scheiden verlicht de pijn enorm. Nu én in de toekomst. We trappen af met de overeenkomsten tussen overlegscheiding en echtscheidingsmediation. Voor beide vormen is wederzijdse instemming nodig: u en uw ex moeten hier allebei achter staan. Hebben u en uw ex geen vertrouwen meer in elkaar? Dan zijn deze alternatieven dus geen oplossing voor u.

Het resultaat bij beide manieren: de benodigde echtscheidingsdocumenten om uw huwelijk te kunnen ontbinden worden na overleg opgesteld en daarna overhandigd aan de rechtbank bij het indienen van het echtscheidingsverzoek. In het echtscheidingsconvenant staan de afspraken over de verdeling van bezittingen en schulden. En in het ouderschapsplan worden de afspraken over de opvoeding en verzorging van de kinderen vastgelegd.

Overlegscheiding

Bij een overlegscheiding staat, zoals de naam al verraadt, het overleggen met uw ex-partner centraal. De overlegscheiding is niet gericht op het ‘winnen’ van de scheiding, maar op het zoeken naar een duurzame oplossing buiten de rechter om. Het doel van een overlegscheiding is om met respect voor elkaar en de familie het huwelijk te beëindigen. En om voor alle partijen een passende regeling te zoeken.

Hoe ziet dit eruit in de praktijk? Zowel u als uw ex-partner kiest voor een advocaat. In tegenstelling tot scheidingsmediation is het bij een overlegscheiding verplicht om u te laten bijstaan door een (overlegscheidings)advocaat. Samen met de advocaten wordt vervolgens een team opgesteld met een coach, financieel expert en eventueel een kindertherapeut. Hiermee verschilt de overlegscheiding met echtscheidingsmediation, waar u wordt begeleid door ‘slechts’ een mediator. Doordat meerdere experts betrokken zijn bij de overlegscheiding, is de oplossing zo efficiënt en zo duurzaam mogelijk.

U en uw ex-partner bepalen zelf de structuur en aanpak van de overlegscheiding. Het opgestelde plan is zo compleet mogelijk en omvat liefst alle praktische, financiële, fiscale en emotionele zaken die betrekking hebben op de echtscheiding. In de groepsgesprekken kunt u op een open en veilige manier uw behoeften, gevoelens en eisen bespreken. U bespreekt uw individuele belangen, maar ook de gezamenlijke belangen én de belangen van uw kinderen.

Echtscheidingsmediation

Mediaton is een vorm van conflictbemiddeling. U gaat bij mediation samen met de andere partij en een onafhankelijke bemiddelaar (de ‘mediator’) op zoek naar een oplossing die gunstig uitpakt voor iedereen. In tegenstelling tot bij overlegscheiding is het bij echtscheidingsmediation niet verplicht om u te laten bijstaan door een advocaat. Bij mediation moet u bereid zijn om naar elkaar te luisteren en samen afspraken te maken. U speelt dus een actieve rol bij het zoeken naar een oplossing.

In tegenstelling tot een (overlegscheidings)advocaat werkt de mediator voor beide partijen. De mediator zal als onpartijdige partij naar iedereen evenveel luisteren en alle belangen meenemen. De rol van de mediator is dus om overleg tussen de partijen te faciliteren en zodoende tot een geschikte oplossing te komen waar alle partijen uiteindelijk mee instemmen. De mediator begeleidt de gesprekken en stuurt de gesprekken op inhoudelijk gebied. Hij of zij helpt hierbij om inzicht te krijgen in de verschillende belangen. Hoewel de mediator ondersteunt in het zoeken naar een duurzame oplossing, neemt hij of zij geen beslissing voor u. Uiteindelijk moet u zélf een keuze maken over potentiële afspraken. 

Co-mediation

Co-mediation is een vorm van mediation die geschikt is voor complexe echtscheidingszaken. Twee mediators helpen u, als onafhankelijke bemiddelaars zijnde, met het zoeken naar een duurzame oplossing. De werkwijze is hetzelfde als bij reguliere mediation. Door een extra mediator in te zetten, kunnen alle partijen voldoende aan bod komen. De co-mediators hebben daarnaast beiden verschillende ervaringen en expertises, waardoor ze samen een breder (in)zicht hebben op een duurzame oplossing. Twee mediators zien, horen én weten meer dan één, waardoor de kwaliteit vaak hoger ligt. Kiest u voor twee mediators van Henkelman • Van Nimwegen, dan betekent dit dat u kiest voor twee ervaren bemiddelaars die bijzonder goed op elkaar zijn ingespeeld.

Co-mediation is met name geschikt voor bijvoorbeeld zaken rondom complexe verdelingen van de huwelijksgemeenschap of ingewikkelde kinderkwesties. Als er meerdere partijen bij de mediation betrokken zijn, zoals Jeugdzorg of de Raad voor de Kinderbescherming, is co-mediation ook een logische keuze. U kunt daarnaast voor co-mediation kiezen als u hier beiden behoefte aan heeft. Sommige mensen kiezen bijvoorbeeld voor een mannelijke en een vrouwelijke mediator.

Bindend advies

Als u en uw ex-partner er samen niet uitkomen via (co-)mediation of een overlegscheiding, dan kan bindend advies een alternatief zijn. Daarbij wordt in eerste instantie alsnog geprobeerd om overeenstemming te bereiken. Komen u en uw ex-partner niet tot een akkoord, dan zal een bindend advies worden opgesteld. De door u gekozen bindend adviseur zal op een onafhankelijke en deskundige wijze een beslissing nemen over de discussiepunten in de echtscheiding. Het uitgebrachte advies is bindend voor beide partijen.

U dient samen met uw ex-partner om bindend advies te vragen. Bindend advies is een snellere en goedkopere wijze van echtscheiding dan de reguliere gang naar de rechter. Bindend advies is hierdoor een geschikt alternatief voor u als niet tot overeenstemming bent gekomen met uw ex-partner, maar de hogere kosten en lange procedures bij de rechtbank wilt voorkomen.

Tot slot

Goed om te benadrukken: het is úw traject en dus heeft ú de regie. Niemand anders beslist voor u. De afspraken die worden gemaakt reflecteren uw eigen keuzes, zonder dat iemand anders (zoals de rechter) over uw situatie en wellicht die van uw kinderen beslist.

 

Komt u uit de regio Groningen, Delfzijl en Winschoten en zoekt u een ervaren (overlegscheidings)advocaat of mediator om uw echtscheiding op een alternatieve manier af te wikkelen? Neem dan vrijblijvend contact op met Henkelman • Van Nimwegen.

Vrijblijvende kennismaking

Onze gespecialiseerde familierechtadvocaten zijn tevens ervaren (echtscheidings)mediators, mr. Edwin Henkelman is daarnaast overlegscheidingsadvocaat. Komt u uit de regio Groningen, Delfzijl en Winschoten en wilt u vrijblijvend kennismaken met mr. Edwin Henkelman of mr. Eveline van Nimwegen? Neem gerust contact met ons op om een kennismakingsgesprek in te plannen.