Kinderalimentatie: deze kosten vallen eronder

Kinderalimentatie: deze kosten vallen eronder

In de Nederlandse wet staat dat ouders verantwoordelijk zijn voor de (kosten van de) verzorging en opvoeding van hun kinderen. Maar welke kosten vallen er precies onder de kinderalimentatie? Daarvoor zijn drie categorieën te onderscheiden: verblijfskosten, verblijfsoverstijgende kosten en buitengewone kosten. In dit artikel leggen we uit wat er precies onder de kinderalimentatie valt.

Kinderalimentatie

Tijdens een huwelijk of geregistreerd partnerschap voeden, normaal gesproken althans, ouders hun kind samen op. De kosten die dit met zich meebrengt, worden door beide ouders betaald. Gaan de ouders uit elkaar? Dan zijn ze nog steeds verplicht om samen voor het kind te zorgen, ook op financieel gebied. Als ouders heeft u dus een zorgplicht en bent u verplicht om de kosten te betalen die een kind met zich meebrengt. Deze verplichting noemen we kinderalimentatie. In andere woorden: kinderalimentatie is de bijdrage in de kosten van de opvoeding en de verzorging van het kind.

Deze kosten vallen eronder

Alle kosten die voor een kind moeten worden gemaakt, vallen onder de kinderalimentatie. Deze kosten kunnen onderverdeeld worden in drie categorieën: de verblijfskosten, de verblijfsoverstijgende kosten en de buitengewone kosten.

De verblijfskosten

De verblijfskosten zijn de kosten die u als ouder maakt als de kinderen bij u zijn. Normaliter maken beide ouders deze kosten. Het uitgangspunt is dat de ouder de verblijfskosten zelf draagt. Als het kind een groter deel van de tijd doorbrengt bij één van de ouders, kan dat als oneerlijk worden beschouwd. Daar is een oplossing voor: de zorgkorting. De zorgkorting is een korting op de te betalen kinderalimentatie en is afhankelijk van de hoeveelheid tijd die de kinderen bij u spenderen. Zijn de kinderen vaker bij u? Dan krijgt u een hogere zorgkorting en betaalt u minder kinderalimentatie. De ongelijkheid wordt op die manier recht getrokken.

Voorbeelden van verblijfskosten zijn:

 • Eten en drinken
 • Lichaamsverzorging (zoals douchespullen)
 • Huisvestingskosten (gas, water, licht, huur en hypotheek)
 • Vakanties en uitjes
 • WA-verzekering

De verblijfsoverstijgende kosten

De verblijfsoverstijgende kosten staan los van waar de kinderen verblijven. Dit zijn de kosten waar alimentatie voor wordt betaald. Kinderalimentatie moet betaald worden als de inkomens van de ouders niet in evenwicht zijn of als er een verblijfsregeling is waarbij het kind vaker bij één van de ouders verblijft.

Voorbeelden van verblijfsoverstijgende kosten zijn:

 • Kleding en schoenen
 • Kapper
 • Vervoerskosten
 • Abonnementen
 • Contributies
 • Muziekinstrumenten
 • Schoolgeld
 • Zakgeld
 • Fiets
 • Niet vergoede medische kosten.

De buitengewone kosten

Tot slot de buitengewone kosten. Dit zijn geen alledaagse kosten. Zoals de naam al zegt: het zijn bijzondere kosten, die ontstaan uit ongewone gebeurtenissen en dus per definitie onvoorzienbaar zijn. De buitengewone kosten overstijgen het vastgestelde budget voor dagelijks onderhoud van het kind. Deze kosten vallen buiten de kinderalimentatie en moeten gedeeld worden.

Voorbeelden van buitengewone kosten zijn:

 • Beugel
 • Bril
 • Rijlessen
 • Studiekosten
 • Hogere ziektekosten
 • Topsport.

Alimentatie voor kinderen van 18 jaar en ouder

Tot de 18e verjaardag van het kind, moet de kinderalimentatie aan de verzorgende ouder worden betaald. Wordt het kind 18 jaar, dan moet de ouder de kinderalimentatie in principe rechtstreeks aan het kind betalen. Deze verplichting bestaat tot hij of zij 21 wordt, maar alleen als het kind nog een bijdrage in zijn levensonderhoud of voor een studie nodig heeft.

Waarom een advocaat of mediator?

Kinderalimentatie is vaak een discussiepunt na een echtscheiding. Dit kan de ouderrelatie verslechteren en daardoor schade berokkenen aan het kind. Welke zaken vallen bijvoorbeeld wel en niet onder de kinderalimentatie? Wat zijn de buitengewone kosten? Hoe worden de buitengewone kosten verdeeld? In relatie tot de vraag hoeveel inkomen de ex-partners hebben en hoe vaak de kinderen bij wie zijn, is het vaststellen van een goede kinderalimentatieregeling niet altijd eenvoudig.

Als er een duidelijke regeling is over wie welke financiële bijdrage levert, kan dit een hoop discussie en zelfs conflicten voorkomen. De advocaten van Henkelman • Van Nimwegen kunnen u hierbij helpen en u bijstaan in het vaststellen en berekenen van de kinderalimentatie. Mediation is een beproefde methode als de ex-partners lijnrecht tegenover elkaar staan en er niet één-twee-drie uitkomen.

Komt u uit de regio Groningen, Delfzijl en Winschoten en kampt u met een kwestie op het gebied van alimentatie? Dan kunt u vrijblijvend contact opnemen met de ervaren familierechtadvocaten en mediators van Henkelman • Van Nimwegen.

Vrijblijvende kennismaking

Onze gespecialiseerde familierechtadvocaten zijn tevens ervaren (echtscheidings)mediators, mr. Edwin Henkelman is daarnaast overlegscheidingsadvocaat. Komt u uit de regio Groningen, Delfzijl en Winschoten en wilt u vrijblijvend kennismaken met mr. Edwin Henkelman of mr. Eveline van Nimwegen? Neem gerust contact met ons op om een kennismakingsgesprek in te plannen.