Huwelijk en geregistreerd partnerschap: het verschil

Huwelijk en geregistreerd partnerschap: het verschil

Het huwelijk en het geregistreerd partnerschap komen voor het grootste deel overeen. Toch zijn er enkele verschillen, bijvoorbeeld op het gebied van beëindiging buiten de rechter om en erkenning in het buitenland. We leggen uit wat de overeenkomsten én de verschillen tussen deze twee samenlevingsvormen zijn.

Geregistreerd partnerschap

Voordat stellen van hetzelfde geslacht mochten trouwen, was het geregistreerd partnerschap bedoeld om deze stellen dezelfde rechten en plichten te geven als in een huwelijk. Sinds 2001 is het huwelijk ook voor stellen van hetzelfde geslacht opengesteld. Zowel het huwelijk als het geregistreerd partnerschap kunnen nu dus worden gekozen door stellen van gelijk en verschillend geslacht.

Tegenwoordig zijn bijna alle regels die gelden voor het huwelijk ook van toepassing op het geregistreerd partnerschap. Zo ontstaat er tijdens het partnerschap, net als bij het huwelijk, een verplichting tot wederzijdse verzorging. Ook kan men recht hebben op alimentatie bij beëindiging van het partnerschap. Door het aangaan van een geregistreerd partnerschap ontstaat er ook een beperkte gemeenschap van goederen. Het huwelijk en geregistreerd partnerschap worden daarnaast gelijk behandeld in het erfrecht én bij alle belastingen.

Voorwaarden voor huwelijk en partnerschap

De voorwaarden voor een huwelijk en een geregistreerd partnerschap zijn exact hetzelfde:

 • U en uw partner zijn 18 jaar of ouder.
 • U of uw partner mogen niet al met iemand anders getrouwd zijn of een geregistreerd partnerschap hebben.
 • U moet uw voorgenomen geregistreerd partnerschap of huwelijk binnen de gestelde termijn melden bij de gemeente. U kunt het maximaal één jaar van tevoren melden en moet het minimaal twee weken van tevoren melden. In beginsel moet u ook minimaal twee en maximaal vier getuigen aanmelden.

De verschillen

Het geregistreerd partnerschap is dus een vergelijkbare samenlevingsvorm met het huwelijk. Er zijn echter vier verschillen tussen het huwelijk en het geregistreerd partnerschap:

 1. Bij een geregistreerd partnerschap hoeft u elkaar niet het jawoord te geven.
 2. Als u geen minderjarige kinderen heeft, kunt u een geregistreerd partnerschap beëindigen buiten de rechter om. Bij het beëindigen van een huwelijk moet u altijd naar de rechter gaan.
 3. Bij een huwelijk kunt u er vanwege financiële of religieuze redenen voor kiezen om te scheiden van tafel en bed. In dat geval bent u feitelijk uit elkaar, maar blijft u volgens de wet getrouwd. U moet wel nog steeds dezelfde dingen regelen als bij een reguliere echtscheiding, zoals een ouderschapsplan en partneralimentatie. Bij een geregistreerd partnerschap kunt u niet kiezen voor scheiding van tafel en bed.
 4. Een huwelijk wordt in beginsel overal ter wereld erkend. Bij een geregistreerd partnerschap is dit niet zo. Als u naar het buitenland wilt verhuizen, dient u te checken of uw geregistreerd partnerschap in dat land erkend wordt.

De huwelijksgemeenschap

Net als bij het huwelijk geldt bij het aangaan van een geregistreerd partnerschap een beperkte gemeenschap van goederen. Alle bezittingen en schulden in de gemeenschap zijn van u en uw partner samen. Bij een scheiding krijgen u en uw partner beiden 50 procent van alle bezittingen en schulden die in de gemeenschap van goederen vallen.

Binnen de gemeenschap vallen:

 • Alle bezittingen en schulden die vóór het huwelijk of geregistreerd partnerschap van u en uw partner samen waren.
 • Alle bezittingen en schulden die u en uw partner tijdens het geregistreerd partnerschap verkrijgen.

Buiten de gemeenschap vallen:

 • De bezittingen en schulden die vóór het huwelijk van u alleen waren.
 • Erfenissen en schenkingen, zelfs als u ze tijdens het geregistreerd partnerschap ontvangt.

Partnerschapsvoorwaarden

Wilt u afwijken van de wettelijke gemeenschap van goederen? Dan kunt u als geregistreerd partners partnerschapsvoorwaarden opstellen. Die zijn vergelijkbaar met de huwelijkse voorwaarden bij het huwelijk. Bij partnerschapsvoorwaarden gelden de afspraken die u heeft vastgelegd bij de notaris. U kunt bijvoorbeeld afspreken dat de bezittingen en schulden volledig gescheiden blijven.

U kunt ook vastleggen dat u een volledige gemeenschap van goederen wilt hebben. In dat geval zijn alle bestaande en toekomstige bezittingen en schulden van u en uw partner samen. Erfenissen en schenkingen vallen in de gemeenschap van goederen, tenzij ze uitgezonderd zijn in bijvoorbeeld het testament van de erflater.

 

Wilt u trouwen dan wel geregistreerd partners worden en voorwaarden opstellen? Of gaat u juist uit elkaar? Neem vrijblijvend contact op met de ervaren familierechtadvocaten en mediators van Henkelman • Van Nimwegen. We zijn gevestigd in Delfzijl en Groningen, met een bezoekadres in Winschoten.

Vrijblijvende kennismaking

Onze gespecialiseerde familierechtadvocaten zijn tevens ervaren (echtscheidings)mediators, mr. Edwin Henkelman is daarnaast overlegscheidingsadvocaat. Komt u uit de regio Groningen, Delfzijl en Winschoten en wilt u vrijblijvend kennismaken met mr. Edwin Henkelman of mr. Eveline van Nimwegen? Neem gerust contact met ons op om een kennismakingsgesprek in te plannen.