Hoe krijgt u als biologische vader gezag en omgang?

Hoe krijgt u als biologische vader gezag en omgang?

Als biologische vader heeft u niet per se gezag over en recht op omgang met uw kind. Wat is het verschil tussen juridische en biologische vader? Wat betekent dit voor gezag en omgang? En hoe kunt u als biologische vader eigenlijk gezag en omgang krijgen? We leggen het allemaal uit in dit artikel.

Biologische vader is niet (per se) juridische vader

Een kind heeft twee biologische ouders. U bent de biologische vader als u de zaadcellen heeft geleverd waaruit de zwangerschap is ontstaan. Als biologische vader bent u echter niet gelijk de juridische vader van uw kind. Daarnaast oefent u als juridische vader niet automatisch gezag uit over uw kind. Uit de wet volgt dat de vrouw uit wie het kind geboren is, wel automatisch de juridische moeder van het kind is.

Bent u als man gehuwd met of geregistreerd partner van de moeder op het moment dat het kind geboren wordt? Dan bent u automatisch de juridische vader. Wanneer u als biologische vader geen relatie heeft met de moeder van het kind óf als u slechts samenwoont met de moeder, dan heeft u niet automatisch de status van juridische vader.

Erkenning

Is hier sprake van bij u? Dan moet u als biologische vader het kind erkennen door aangifte te doen bij de burgerlijke stand van de gemeente voor of na de geboorte van uw kind. Wanneer u dit niet doet of als de moeder geen toestemming geeft, is er geen familierechtelijke betrekking tussen u en uw kind.

Heeft u als vader uw kind niet erkend, maar bent u wel betrokken bij de verzorging en opvoeding van uw kind? Dan kunt u aanspraak maken op bijvoorbeeld recht op contact. In principe heeft iedereen die een nauwe, persoonlijke betrekking heeft met het kind recht op omgang. Als biologische vader heeft u dit ook, zelfs als u uw kind niet heeft erkend.

Gezag

Voorheen kreeg de vader die het kind had erkend niet automatisch ouderlijk gezag. Sinds 1 januari 2023 is de Nederlandse wet gewijzigd. De biologische vader die niet getrouwd is met of geen geregistreerd partner is van de moeder, krijgt nu automatisch gezamenlijk gezag met de moeder nadat hij het kind heeft erkend.

Weigert de moeder om medewerking te verlenen aan de erkenning? Dan kunt u stappen ondernemen om het gezamenlijk gezag te verkrijgen. U kunt de rechter vragen om u met het (gezamenlijk) ouderlijk gezag te belasten. Voor zo’n verzoek heeft u een advocaat nodig. In beginsel wordt een verzoek altijd toegewezen, zolang het althans in het belang van het kind is.

U kunt als biologische vader zo’n verzoek niet doen wanneer iemand anders al de juridische vader van uw kind is. Het is ook niet mogelijk om de intrekking van de erkenning van de niet-biologische vader aan te vragen. Zo’n verzoek kan alleen worden ingediend door de moeder, de erkenner of het kind zelf. Als u geen aangifte heeft gedaan bij de burgerlijke stand en de moeder of rechtbank geeft geen toestemming, is er geen familierechtelijke relatie tussen u en uw kind.

Goed om op te merken: in het geval dat u geen gezag heeft, kan alleen de moeder belangrijke beslissingen over uw kind nemen.

Omgang

Voor het recht op omgang met uw kind is het hebben van ouderlijk gezag of erkenning van uw kind niet vereist. Zowel de biologische als de juridische vader kan recht op omgang met het kind hebben. Bij ouderlijk gezag heeft u ook recht op omgang, ongeacht de manier waarop u dit gezag heeft verkregen.

Heeft u als vader uw kind erkend? Dan heeft u in beginsel ook recht op contact en omgang met uw kind. Echter: als biologische vader die het kind niet heeft erkend, krijgt u alleen recht op omgang met uw kind als er sprake is van een nauwe persoonlijke betrekking. Deze betrekking kan door de rechter worden vastgesteld.

 

Wilt u als biologische vader gezag over of omgang met uw kind? Neem dan vrijblijvend contact op met de familierechtadvocaten en mediators van Henkelman • Van Nimwegen. We zijn gevestigd in Delfzijl en Groningen, met een bezoekadres in Winschoten.

Vrijblijvende kennismaking

Onze gespecialiseerde familierechtadvocaten zijn tevens ervaren (echtscheidings)mediators, mr. Edwin Henkelman is daarnaast overlegscheidingsadvocaat. Komt u uit de regio Groningen, Delfzijl en Winschoten en wilt u vrijblijvend kennismaken met mr. Edwin Henkelman of mr. Eveline van Nimwegen? Neem gerust contact met ons op om een kennismakingsgesprek in te plannen.