Geregistreerd partners worden: een checklist

Wordt u geregistreerd partners, dan kan dat grote gevolgen hebben voor uw financiële en juridische situatie. Het is belangrijk om vooraf goed na te denken over de gevolgen én de juiste maatregelen te treffen, zodat u nare verrassingen achteraf voorkomt. Dankzij deze checklist van acht punten kunt u ervoor zorgen dat u alles goed regelt. 

Verschil geregistreerd partnerschap en huwelijk

Het geregistreerd partnerschap en het huwelijk zijn vergelijkbare samenlevingsvormen. Er zijn echter vier verschillen:

  1. Wordt u geregistreerd partners, dan hoeft u elkaar niet het jawoord te geven.
  2. Heeft u geen minderjarige kinderen? Dan kunt u een geregistreerd partnerschap buiten de rechter om beëindigen; voor een echtscheiding moet u altijd naar de rechter.
  3. Bij een huwelijk heeft u de mogelijkheid om te scheiden van tafel en bed.
  4. Huwelijken worden overal ter wereld erkend, geregistreerde partnerschappen niet. Dit is vooral een relevant punt als u van plan bent om naar het buitenland te verhuizen.

Voorwaarden geregistreerd partnerschap (of huwelijk)

Wilt u geregistreerd partners worden? Dan geldt er een aantal voorwaarden. Zo moet u beiden minstens 18 jaar of ouder zijn, u en uw partner mogen niet al met iemand anders gehuwd of geregistreerd partners zijn én het voorgenomen geregistreerd partnerschap moet u melden bij de gemeente.

Net zoals een huwelijk wordt een geregistreerd partnerschap gesloten in het gemeentehuis of op een andere officiële locatie. Als u beiden heeft ingestemd met het geregistreerd partnerschap, dan wordt een partnerschapsakte opgemaakt. U, uw partner en de getuigen ondertekenen de akte. U bent dan officieel geregistreerd partners.

Checklist geregistreerd partnerschap

Bij het worden van geregistreerd partners is het goed om de volgende checklist met acht punten te bestuderen.

1.     Denk na over bezittingen en schulden

Op 1 januari 2018 is (ook voor huwelijken) de wet veranderd: bij het aangaan van een geregistreerd partnerschap geldt een beperkte gemeenschap van goederen. Gaat u uit elkaar, dan krijgen u en uw (ex-)partner beiden 50 procent van alle bezittingen en schulden die in de gemeenschap vallen.

Wat valt er binnen de gemeenschap? Alle bezittingen en schulden die vóór het geregistreerd partnerschap van u en uw partner samen waren en die tijdens het geregistreerd partnerschap worden verkregen. Buiten de gemeenschap vallen de bezittingen en schulden die voor het huwelijk van u alleen waren alsmede erfenissen en schenkingen, zelfs als u ze tijdens het geregistreerd partnerschap ontvangt.

Het is het overwegen waard om partnerschapsvoorwaarden te maken, die u vastlegt bij de notaris. U kunt bijvoorbeeld afspreken dat de bezittingen en schulden volledig gescheiden blijven. Of juist dat u een volledige gemeenschap van goederen wilt hebben, waarbij alle bestaande en toekomstige bezittingen en schulden van u en uw partner samen zijn. Erfenissen en schenkingen vallen dan in de gemeenschap, tenzij ze uitgezonderd zijn in bijvoorbeeld het testament van de erflater.

2.     Regel uw woonsituatie goed

Gaat u samen met uw partner in een nieuwe huurwoning wonen? Dan wordt u samen huurder. U heeft dus beiden huurrechten en bent samen verantwoordelijk voor het betalen van de huur. Trekt u in bij uw partner, dan wordt u automatisch medehuurder van de huurwoning en vice versa. U krijgt dan allebei dezelfde huurrechten en moet beiden de huur betalen. Het geregistreerd partnerschap dient u door te geven aan uw verhuurder zodat hij het huurcontract kan aanpassen.

Gaat het om een koopwoning? Met partnerschapsvoorwaarden wordt u niet automatisch allebei eigenaar van de woning. Als u samen de woning koopt of wanneer u intrekt bij uw partner, dan kunt u in de partnerschapsvoorwaarden afspraken maken over de verdeling van het eigendom van de koopwoning en de betaling van de hypotheek. Wordt u geregistreerd partners in gemeenschap van goederen? Als u samen een huis koopt, valt de koopwoning in de gemeenschap. U bent dan ieder voor de helft eigenaar van de woning en wordt samen verantwoordelijk voor het betalen van de hypotheek. Heeft uw partner al een koopwoning bij het aangaan van het geregistreerd partnerschap en trekt u bij hem of haar in? Dan blijft uw partner eigenaar van de woning.

3.     De gevolgen voor kinderen

Een kind dat is geboren vóór het sluiten van een geregistreerd partnerschap, moet door de vader of duomoeder erkend worden. Erkenning is alleen mogelijk als het kind nog geen tweede ouder heeft. Als uw kind tijdens het geregistreerd partnerschap wordt geboren, dan bent u automatisch allebei juridisch ouder en heeft u samen het ouderlijk gezag over uw kind.

Wanneer u of uw partner kinderen heeft uit een vorige relatie, dan wordt de ander stiefouder van de kinderen. Als stiefouder moet u ook financieel bijdragen aan de kosten voor de opvoeding en verzorging van uw stiefkind. De onderhoudsplicht is gebaseerd op uw (financiële) draagkracht. De onderhoudsplicht duurt voort zolang uw stiefkind deel uitmaakt van uw gezin. De kinderen behoren tot het gezin waarin zij de meeste tijd wonen. Als stiefouder kunt u in bepaalde gevallen ook het ouderlijk gezag over de kinderen krijgen.

4.     Bepaal naar wie de nalatenschap gaat

Als geregistreerd partners bent u automatisch elkaars erfgenaam. U kunt in een testament andere afspraken maken en bepalen wie uw erfgenamen zijn en wat er met uw bezittingen gebeurt na uw overlijden. Om een testament op te stellen, moet u naar de notaris gaan.

5.     Ouderdomspensioen en nabestaandenpensioen

Heeft u een pensioenregeling, dan bouwt u rechten op voor een ouderdomspensioen. Bij het beëindigen van het geregistreerd partnerschap wordt het deel dat tijdens het geregistreerd partnerschap is opgebouwd verdeeld. Wilt u uw pensioen niet delen, dan kunt u hierover afspraken maken.

Als geregistreerd partner heeft u automatisch recht op nabestaandenpensioen. Het nabestaandenpensioen is een uitkering die u krijgt als uw echtgenoot of geregistreerd partner overlijdt. U moet bij uw pensioenuitvoerder melden dat u een geregistreerd partnerschap aangaat.

Hoe zit het met AOW? Als AOW-gerechtigde krijgt u bij het sluiten van een geregistreerd partnerschap de AOW-uitkering voor een gehuwde. U moet de wijziging binnen vier weken doorgeven aan de SVB.

6.     Geen recht op partneralimentatie

Tenzij u schriftelijk heeft vastgelegd met uw ex-partner dat de partneralimentatie in stand blijft, heeft u geen recht meer op partneralimentatie.

7.     Belastingen en toeslagen

U en uw geregistreerd partner zijn automatisch elkaars fiscaal partner en toeslagpartner. Als u elkaars fiscaal partner bent, kan dat invloed hebben op het bedrag aan belastingen dat u betaalt of terugkrijgt. Bij het ontvangen van toeslagen kan het hebben van een toeslagpartner ook gevolgen hebben op uw recht op toeslag en de hoogte ervan. Geef de wijziging door aan de Belastingdienst en controleer de gevolgen hiervan.

8.     Gevolgen voor uitkeringen

Het geregistreerd partnerschap moet u doorgeven aan de uitkeringsinstantie. Controleer op de website van de uitkeringsinstantie binnen welke termijn u de wijziging moet doorgeven. Afhankelijk van de uitkering zal het geregistreerd partnerschap gevolgen hebben voor uw uitkering. Het samenwonen met uw partner of de wijziging in gezamenlijk inkomen kan gevolgen hebben op uw uitkering. Check daarom goed bij de uitkeringsinstantie welke consequenties het aangaan van een geregistreerd partnerschap heeft voor uw persoonlijke situatie.

Zoekt u juridische hulp voor een kwestie rondom geregistreerd partnerschap en komt u uit de regio Delfzijl, Groningen en Winschoten? Neem dan vrijblijvend contact op met de ervaren familierechtadvocaten en mediators van Henkelman • Van Nimwegen.

Vrijblijvende kennismaking

Onze gespecialiseerde familierechtadvocaten zijn tevens ervaren (echtscheidings)mediators, mr. Edwin Henkelman is daarnaast overlegscheidingsadvocaat. Komt u uit de regio Groningen, Delfzijl en Winschoten en wilt u vrijblijvend kennismaken met mr. Edwin Henkelman of mr. Eveline van Nimwegen? Neem gerust contact met ons op om een kennismakingsgesprek in te plannen.