Stappenplan echtscheiding

Bij een echtscheiding komt er van alles op u af. Weet u niet waarmee u moet beginnen of bent u bang om iets over het hoofd te zien? Dan kunt u deze pagina gebruiken als een gids, waarmee u stap voor stap door de echtscheiding wordt geloodst.

Stap 1: de scheidingsmelding en gesprekken over de scheiding

Misschien waren er al langere tijd ruzies en verwijten. Of is één van u in stilte tot het besluit gekomen om te gaan scheiden. Ondanks alles is het in ieder geval van belang om samen de tijd te nemen om met elkaar over de aanstaande echtscheiding te praten. De scheidingsmelding (‘ik wil niet langer getrouwd zijn, omdat…’) is een essentieel onderdeel van het verwerkingsproces.

Stap 2: kies de manier waarop u gaat scheiden

Bel na een stevige ruzie niet meteen een advocaat, maar laat het even bezinken. U staat immers voor een belangrijke keuze: samen een traject voor mediation of overlegscheiding ingaan dan wel de reguliere procedure met ieder een eigen advocaat. De gemaakte keuze heeft verstrekkende gevolgen voor het scheidingstraject.

Stap 3: verzamel alle stukken

Verzamel alle gegevens en stukken die nodig zijn voor het maken van afspraken over de scheiding en maak hiervan kopieën. Doe dit in een vroeg stadium. Bij voorkeur als u nog samen in de woning woont, dan zijn alle stukken aanwezig en compleet.

Dit zorgt ervoor dat uw advocaat sneller kan werken en beter kan inventariseren wat er allemaal geregeld moet worden.

Stap 4: praat met uw partner over de kinderen

Voordat u met de kinderen praat, bespreekt u liefst eerst met uw partner hoe u de kinderen zo goed mogelijk kunt begeleiden in deze moeilijke echtscheidingsperiode.

U onderzoekt samen de verschillende mogelijkheden voor een verdeling van de zorg voor de kinderen. Hoe wilt u samen uitvoering geven aan het ouderschap? Daarnaast overlegt u ook alvast over alle overige kwesties die met de kinderen samenhangen.

Stap 5: eerste afspraak bij uw advocaat of mediator

In dit stadium maakt u een afspraak bij uw advocaat/mediator. Voor een goed verloop van de eerste bijeenkomst neemt u een kopie van alle benodigde stukken mee.

Stap 6: kies de manier waarop u gaat scheiden

Bent u samen tot een globale zorgverdeling gekomen? En heeft u dit nog eens goed doorgesproken met een advocaat/mediator? Dan komt het moeilijkste: u vertelt uw kinderen dat u gaat scheiden.

Veel kinderen herinneren zich jaren later nog precies hoe dit gesprek verliep. Bereid dit dus zorgvuldig voor: niet alleen wát u gaat zeggen, maar vooral hóé. U moet voorkomen dat de kinderen denken dat de scheiding aan hen ligt.

Het is van groot belang om dit gesprek samen met uw partner met de kinderen te voeren. Voorwaarde is dan wel dat u beiden in staat bent om respectvol met elkaar om te gaan.

U laat de kinderen zien en voelen dat u als ouders samen van hen houdt. En dat u er altijd samen voor ze zult zijn. Daarom wordt dit gesprek ook wel een ‘paraplugesprek’ genoemd. U vormt samen als ouders als het ware een paraplu boven de kinderen zodat ze zoveel mogelijk worden beschermd tegen de echtscheidingsperikelen.

Vrijblijvende kennismaking

Onze gespecialiseerde familierechtadvocaten zijn tevens ervaren (echtscheidings)mediators, mr. Edwin Henkelman is daarnaast overlegscheidingsadvocaat. Komt u uit de regio Groningen, Delfzijl en Winschoten en wilt u vrijblijvend kennismaken met mr. Edwin Henkelman of mr. Eveline van Nimwegen? Neem gerust contact met ons op om een kennismakingsgesprek in te plannen.