Ontzegging van omgang

Soms moet u helaas concluderen dat omgang met de andere ouder op dit moment niet in het belang van uw kind is. U kunt de rechtbank dan verzoeken om tot een (tijdelijke) beperking van omgang te komen. Bij zo’n verzoek doet de Raad voor de Kinderbescherming altijd onderzoek. Onze advocaten combineren grondige juridische kennis van het jeugdrecht met een feilloze intuïtie voor de menselijke kant van uw zaak.

Omgang ontzeggen

Als u vindt dat omgang met de andere ouder momenteel niet in het belang van uw kinderen is, kunt u een (tijdelijke) beperking van de omgang bij de rechter aanvragen. De andere ouder wordt dan de omgang ontzegd en mag geen contact meer opnemen met zijn of haar kinderen óf de rechter legt een begeleide omgangsregeling vast om nader onderzoek te kunnen doen. Bij zo’n verzoek wordt de Raad voor de Kinderbescherming altijd gevraagd om een onderzoek te doen door middel van gesprekken met ouders, kinderen en leraren.

Alleen een rechter kan de omgang van de ouder met zijn kinderen ontzeggen. De ontzegging kan tijdelijk of voor onbepaalde tijd zijn.

overeenkomst ondertekenen

Vier gronden voor ontzegging omgang

In de volgende vier situaties kan de omgang met de kinderen worden ontzegd:

1. De omgang kan ernstig geestelijk of lichamelijk nadeel voor de kinderen met zich meebrengen.
2. De ouder is blijkbaar ongeschikt of niet in staat om omgang met de kinderen te hebben.
3. Een kind van 12 jaar of ouder heeft de rechter laten blijken dat de omgang ernstige moeilijkheden of bezwaren met zich meebrengt.
4. De omgang is in strijd met de zwaarwegende belangen van het kind.

Proefomgangsregeling

Stelt de rechter een ontzegging van de omgang voor bepaalde tijd vast? Dan wordt er vaak een proefomgangsregeling in werking gezet, waarbij de Raad voor de Kinderbescherming onderzoek verricht en aan de rechtbank bericht over de omgang. Na de periode die door de rechter is aangegeven kan de omgang opnieuw worden aangevraagd, mits de situatie is gewijzigd. Als de Raad bericht over de omgang, komt er meestal een nieuwe zitting om een ‘definitieve’ regeling of ontzegging vast te leggen.

Een ouder die het gezag heeft, kan niet voor onbepaalde tijd van de omgang worden ontzegd. Onder omstandigheden is een contactverbod voor bepaalde tijd dan wel mogelijk. Neem contact op met ons om te informeren naar de mogelijkheden.

Kinderen in een echtscheiding en hoe zit dat met gezag

Niet nakomen omgangsregeling

Soms komt het voor dat iemand de opgestelde omgangsregeling niet nakomt. De wet kent geen duidelijke sancties voor situaties waarin ouders (of niet-ouders) zich niet houden aan de getroffen regeling. Toch worden er in de praktijk wel enkele maatregelen genomen:

  • een voorlopige ordemaatregel aanvragen bij de rechtbank (‘kort geding’)
  • de geldende omgangsregeling wijzigen
  • opleggen van een dwangsom door de rechter
  • de politie inschakelen (bijvoorbeeld wanneer een persoon ouder? de kinderen niet wil afstaan)
  • de Kinderbescherming inschakelen
  • In uiterste gevallen: vragen om wijziging van het hoofdverblijf van het kind.

Vrijblijvende kennismaking

De advocaten en mediators van Henkelman • Van Nimwegen kunnen u bijstaan in kwesties rondom omgang. Komt u uit de regio Groningen, Delfzijl en Winschoten en wilt u vrijblijvend kennismaken met mr. Edwin Henkelman of mr. Eveline van Nimwegen? Neem gerust contact met ons op om een kennismakingsgesprek in te plannen.