Echtscheiding: voor welke soort procedure kiest u?

Gaat u scheiden? Dan kunt u kiezen uit vier manieren om de scheiding af te doen: via de rechter met allebei een eigen advocaat, mediation, overlegscheiding of een alternatieve vorm van geschillenbeslechting. We leggen uit wat de verschillen zijn tussen deze vier vormen.

Een belangrijke keuze

Is een scheiding onontkoombaar? Dan moet u een belangrijke keuze maken. Wilt u samen in mediation of overlegscheiding de afspraken maken? Neemt u ieder een eigen advocaat en legt u de echtscheiding aan de rechter voor? Of kiest u voor een afwikkeling binnen ons kantoor, waarbij beide advocaten één van de partijen bijstaan en hen begeleiden bij het uit elkaar gaan?

Deze keuze moet u direct bij aanvang maken. Het is namelijk niet makkelijk om tussentijds te switchen. Als een mediation of overlegscheiding halverwege wordt beëindigd, kan de mediator of echtscheidingsadvocaat (dan wel zijn of haar kantoor) niet voor één van de partijen blijven optreden. De omgekeerde weg is evenmin mogelijk. Dan zouden de onafhankelijkheid en onpartijdigheid van de mediator immers in het geding komen. U moet zich dus goed oriënteren op deze vier mogelijkheden.

Ouderlijk gezag aanvragen

Eigen advocaat, mediation, overlegscheiding of alternatief?

Bij een echtscheiding gaat u beiden door een moeilijke periode. Er komt een einde aan uw huwelijk en dat is heel ingrijpend en emotioneel. Daarnaast moet er ook nog van alles worden geregeld: de zorgverdeling voor de kinderen, de woning, de financiën.¬ Vaak is ook de communicatie verslechterd. Er wordt niet goed meer naar elkaar geluisterd en er is minder wederzijds begrip. Beide partners menen het gelijk aan hun zijde te hebben.

Juist in deze fase moet u toekomstbestendige afspraken maken en knopen doorhakken. Een moeilijke en uitdagende opgave. Er zijn vier manieren om dat aan te pakken. Voor welke mogelijkheid u ook kiest: weet dat onze advocaten altijd waken voor uw belangen en de-escalerend werken.

1. Naar de rechter met ieder een eigen advocaat

U kunt de rechter de beslissingen laten nemen. U gaat dan ieder naar een eigen advocaat en één van de advocaten dient een echtscheidingsverzoek in bij de rechtbank. Overleg tussen partijen is hierbij mogelijk (al dan niet via een viergesprek). Na een aantal schriftelijke rondes vindt een mondelinge behandeling plaats, waarna een uitspraak volgt.

2. Echtscheidingsmediation

U kunt ook samen kiezen voor echtscheidingsmediation. Onder begeleiding van een familierechtadvocaat die tevens mediator is, maakt u samen als ex-partners én als ouders afspraken over de echtscheiding en alles wat hierbij geregeld kan en moet worden. Lees hier meer over mediation.

3. Overlegscheiding

U kunt ook voor overlegscheiding kiezen. Bij deze vorm van echtscheiding draait alles om overleg. U en uw ex-partner gaan samen in gesprek. Daarbij wordt ieder ondersteund door een eigen advocaat (die tevens mediator is). Een coach/psycholoog begeleidt het proces. Het draait vooral om win-win en het vinden van een oplossing buiten de rechter om. Dit spreken u en uw ex-partners zelfs expliciet af. Loopt de overlegscheiding op niets uit? Dan moeten u en uw ex-partner uiteindelijk een andere advocaat zoeken om naar de rechter te stappen.

De oplossing waar u bij een overlegscheiding naartoe werkt, moet gunstig zijn voor iedereen: u, uw ex-partner én de kinderen. Het plan moet alle praktische, emotionele, financiële en fiscale zaken bevatten. Ook voor het ontbinden van een geregistreerd partnerschap of samenlevingscontract kunt u kiezen voor overlegscheiden. Lees hier meer over overlegscheiding.

4. Alternatieve vormen van geschillenbeslechting

Los van de drie hoofdvormen van geschillenbeslechting kent ons kantoor de mogelijkheid om samen te overleggen over de relatiebreuk via een mengvorm van geschillenbeslechting. Mr. Edwin Henkelman en mr. Eveline van Nimwegen zijn beide zeer ervaren familierechtadvocaten en mediators, waardoor zij uw scheiding ook kunnen afhandelen via:

  • Co-mediation : u wikkelt de scheiding af met twee mediators, die samenwerken en hun expertise bundelen om sneller tot een beter akkoord te komen.
  • Beperkte overlegscheiding : een afgeslankte vorm van overlegscheiding. Onze advocaten staan allebei één cliënt bij, maar in tegenstelling tot bij de reguliere overlegscheiding wordt er geen gedragsdeskundige ingeschakeld. Lukt het niet om overeenstemming te bereiken? Dan moet u beiden een andere advocaat nemen.
  • Bindend scheidingsadvies: komt u er niet uit in het bemiddelingstraject, dan kunnen de ex-partners gezamenlijk om een bindend scheidingsadvies vragen van ons kantoor.

Deze alternatieve vormen van geschillenbeslechting zijn met name interessant voor mensen die bijvoorbeeld iets meer problemen hebben bij het verbreken van hun relatie, huwelijkse voorwaarden moeten afwikkelen, vermogen moeten verdelen of uitdagingen kennen op het gebied van alcohol- of drugsgebruik.

Vrijblijvende kennismaking

De advocaten en mediators van Henkelman • Van Nimwegen kunnen u bijstaan in uw scheiding. Komt u uit de regio Groningen, Delfzijl en Winschoten en wilt meer weten over de verschillende manieren om uit elkaar te gaan? Neem gerust contact met ons op om een kennismakingsgesprek in te plannen.